Gemeente Grave

Grave veilige gemeente

Uitslag Veiligheidsmonitor 2008

De gemeente Grave heeft in 2008 meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. De monitor is een grootschalig bevolkingsonderzoek. Het onderzoek richt zich op gevoelens van onveiligheid, leefbaarheid in de buurt, buurtproblemen, slachtofferschap, aangiftegedrag, gemeentelijk veiligheidsbeleid, functioneren politie.

Door deze zaken te monitoren kan de gemeente bekijken hoe de inwoner over de gemeente denkt en kan de gemeente vergelijkingen doen met soortgelijke gemeenten en/of landelijke gemiddelden. Het gehele rapport is digitaal door te nemen op de website van de gemeente Grave.

Â

Buurtproblemen

In het algemeen zijn de volgende buurtproblemen naar voren gekomen:

Stadskern
Grave: Â
Dorpskernen:

Parkeeroverlast Â
26% Te hard
rijden 40%

Te hard rijden Â
25% Â
Woninginbraken 16%

Hondenpoep Â
21% Â
Hondenpoep 13%

Rommel Â
12% Â
Rommel 13%

Jeugdoverlast Â
12% Â
Jeugdoverlast 4%

Uit de monitor zijn de volgende rapportcijfers naar voren gekomen

7,5 Woonomgeving

7,4 Leefbaarheid

7,0 Veiligheid

Kortom de gemeente Grave is een veilige gemeente! De aandachtspunten uit de monitor worden gebruikt om het huidige beleid en speerpunten handhaving en toezicht te toetsen en/of aan te passen.

Â

Evaluatie Integraal Veiligheidsplan 2007-2010

De gemeente Grave heeft het jaar 2009 geëvalueerd wat betreft integrale veiligheidszaken die vermeld staan in het meerjarige Veiligheidsplan. De evaluatie is digitaal door te nemen op de website van de gemeente Grave. De ambitie van de gemeente Grave richt zich op helder en transparant beleid én op klantvriendelijkheid.

Â

Aanpak 2010

Aandachtspunten vanuit de evaluatie 2009 zijn voor het beleid 2010;

de jeugdproblematiek,

een effectieve en efficiënte inzet van handhaving /toezichttaken en

continueren van de afspraken die voortvloeien uit het veiligheidsarrangement.

In overleg met interne en externe partijen binnen de Integrale Veiligheidsketen trachten wij met de beschikbare middelen, tijd en mensen een juiste balans te vinden in het maken van keuzes en het aanpakken van veiligheidszaken. Het Veiligheidsbureau van de gemeente Grave zal een actieve voorlichting starten in 2010 naar diverse doelgroepen zoals wijk- en buurtraden, ondernemers, diverse bevolkingsgroepen en andere instellingen over Integrale Veiligheid

Â

Vragen:

Het hele rapport is digitaal door te nemen op de website van de gemeente www.grave.nl.

Heeft u vragen over de Veiligheidsmonitor 2008 of over de evaluatie 2009 Integraal Veiligheidsplan 2007-2010, dan kunt u contact opnemen met de heer A. van Slooten, beleidsmedewerker Integrale Veiligheid, Veiligheidsbureau gemeente Grave (0486) 477 280.

Â