Gemeente Hellevoetsluis


Van verslaving naar werk

De gemeente Hellevoetsluis is er veel aangelegen om zoveel mogelijk mensen richting werk te begeleiden. Hiervoor zijn diverse ondersteuningstrajecten in het leven geroepen om uitkeringsgerechtigden die niet op eigen kracht de route naar de arbeidsmarkt weten te vinden te helpen. Eén van de moeilijkste groepen om voor reïntegratietrajecten te bereiken, is de groep verslaafden. Toch zou de gemeente Hellevoetsluis graag zien dat ook verslaafden participeren in de maatschappij en hierin ondersteund worden.

Bouman GGZ gaat in opdracht van de gemeente Hellevoetsluis een pilot starten om vijf cliënten met een verslavingsproblematiek te begeleiden naar maatschappelijke participatie en uiteindelijk naar werk. Het traject duurt maximaal zes maanden. Bouman GGZ heeft ruime ervaring met verslavingsproblematiek en heeft voor dit traject een specifiek programma ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van de aanpak is het motiveren van de cliënten.


01/19/2010