Belgische Federale Overheid


* Vereenvoudigde aangifte voor muziekgebruik op een werkplaats

Vereenvoudigde aangifte voor muziekgebruik op een werkplaats

Datum: 19 januari 2010

Onderneming, openbare dienst of vereniging: zodra u muziek gebruikt bij uw beroepsactiviteit, moet u dat aangeven. Tot dusver was de informatie over de rechten en plichten daarover versnipperd en moest u aangifte doen bij de verschillende betrokken beheersvennootschappen.

Op initiatief van de beheersvennootschappen van de rechten op muziek en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV), bundelt de site www.eengemaakteaangifte.be voortaan al deze informatie. Naast de tarieven van de jaarcontracten voor het gebruik van muziek, vindt u er de antwoorden op de volgende vragen:

* Wat moet ik aangeven?

* Wanneer moet ik het aangeven?

* Hoe kan ik mijn aangifte indienen?

* Aan wie zou ik moeten betalen?

* Bestaat er rechtenvrije muziek?

Verder vindt u op de site een erg nuttig lexicon dat onder meer uitlegt wat auteursrechten, de billijke vergoeding of naburige rechten zijn.

De eengemaakte aangifte heeft slechts betrekking op het geregelde gebruik van muziek op de werkplaats. Voor eenmalige of occasionele activiteiten moet u nog altijd contact opnemen met SABAM, naast, desgevallend, de Billijke Vergoeding.