HTM oneens met actie FNV Bondgenoten

19/01/2010 16:11

HTM Personenvervoer NV

HTM is op de hoogte gesteld van een politieke 'publieksvriendelijke actie in het stadsvervoer' van FNV Bondgenoten Openbaar Vervoer. Deze actie is gericht tegen het kabinetsbeleid, dat stelt de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. De bond roept aangesloten leden op om geen controle van vervoerbewijzen te verrichten alsook geen vervoerbewijzen te verkopen. De actie van de bond is gepland op woensdag 20 januari 2010 tussen 10.00 uur en 14.00 uur.

HTM is het met de actie in het stadsvervoer oneens en werkt er niet aan mee. HTM vindt zich geen partij in dit conflict omdat het een politiek issue betreft waarover het bedrijf geen zeggenschap en invloed heeft. Het conflict gaat over kabinetsbeleid en is geen conflict tussen HTM en werknemer. Door de actie wordt het bedrijf onevenredig benadeeld en loopt inkomsten mis.

HTM werkt daarom niet aan de actie mee en zal de dienstuitvoering op de normale wijze verrichten. Dat betekent dan ook dat HTM verwacht, dat reizigers gewoon in het bezit zijn van een geldig vervoerbewijs. Ook de plaatscontrole zal op de gebruikelijke manier plaats vinden.

Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan in een kort geding dat het GVB in Amsterdam en het GVU in Utrecht aanspanden vanwege gelijke acties in die steden. De rechter verklaarde deze acties onrechtmatig. HTM verwacht van het FNV dat hij de acties daarom ook in Den Haag zal staken. Mocht de FNV dat niet doen en de acties vinden morgen doorgang, dan zal HTM gederfde kosten claimen op het FNV.

http://www.htm.net
HTM