Raad van State13.30 uur

Zitting over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Culemborg om vrijstelling te verlenen voor een speelautomatenhal aan de Havendijk in Culemborg. Volgens het gemeentebestuur is er al een speelautomatenhal in Culemborg en is een tweede hal niet nodig. Het gemeentebestuur is niet ingegaan op de bezwaren van de speelautomatenhal tegen dit besluit, omdat die bezwaren te laat zouden zijn ingediend. Het bedrijf is het hier niet mee eens. Volgens het bedrijf hebben zij het besluit waarin de toestemming voor een speelautomaten is geweigerd, nooit ontvangen. Daarom zou het hem niet mogen worden verweten dat hij niet op tijd bezwaar heeft gemaakt. De rechtbank in Arnhem verklaarde in juni 2009 een eerder beroep van het bedrijf ongegrond. Tegen die uitspraak komt het bedrijf nu in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting zal vooral gaan over de vraag of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de speelautomatenhal geen goede redenen had om het bezwaarschrift later in te dienen. (zaaknummer 200905562/1)