Maastricht University

Universiteit Maastricht
Persbericht
19 januari 2010

Onderwijsmodules voor versterking EU-profiel in Zuid-Oost Azië MUNDO wint EU-tender voor project in Maleisië

MUNDO, het bureau voor ontwikkelingssamenwerking van de Universiteit Maastricht, gaat samen met de Nottingham University Malaysia Campus (UNMC) een project uitvoeren ter profilering van de EU in Maleisië. Met onderwijsmodules, netwerken tussen Maleise en Europese wetenschappers, seminars voor bedrijfsleven en overheid en een (deels virtueel) EU informatiecentrum in Maleisië wordt Europa op de kaart gezet. De Europese Commissie stelt hiervoor een subsidie van ruim zes ton beschikbaar. Afgelopen week heeft in Maleisië de aftrap voor het project plaatsgevonden.

Europa is een belangrijke wereldmacht, maar staat in Zuidoost-Azië in de schaduw van Japan, China en de VS. Over Europa blijkt weinig bekend. De EU wil daarom het profiel van Europa in Zuidoost-Azië versterken, te beginnen in Maleisië. Volgens het projectvoorstel van UNMC en MUNDO ligt de basis voor deze profilering in de vorming van studenten, met name aan de Maleisische topuniversiteiten, omdat zij na hun afstuderen een leidende rol gaan spelen in de ontwikkeling en economische groei van Maleisië.

In het project worden onderwijsmodules over Europese studies, Europees recht, economie, mediacultuur en geschiedenis ontwikkeld door Europese academici, die daarmee tevens een samenwerkingsrelatie opbouwen met hun Maleise vakgenoten. Naast de onderwijsmodules en Europees-Maleise academische netwerken worden ook seminars georganiseerd voor bedrijfsleven en overheid en wordt een blauwdruk ontwikkeld voor de opzet van een Europees kenniscentrum in Maleisië. Het project betekent zo'n 28 maanden werk voor UM medewerkers. Verder zal een slotconferentie over Europees-Maleise academische samenwerking in 2012 in Maastricht plaatsvinden.

De University of Nottingham beschikt sinds 2000 over een campus in Maleisië (UNMC) die een zelfde formele status heeft als Maleise universiteiten. Als Europees-Maleise instelling bleek UNMC bij uitstek geschikt om een voorstel te ontwikkelen voor de versterking van het profiel van Europa in Maleisië. Het UNMC zocht samenwerking met MUNDO, vanwege de goede reputatie van de UM als 'Europese universiteit' en de expertise en ervaring met dergelijke projecten in Azië bij MUNDO.
Maastricht University