Gemeente Heerlen

Een euro per inwoner
Heerlen doneert 90.000 euro voor slachtoffers ramp Haïti

Haïti is afgelopen week getroffen door een ramp die zijn weerga niet kent. Tienduizenden mensen zijn gestorven als gevolg van de aardbeving en het ziet er naar uit dat het dodental, mede als gevolg van ziekte en gebrek aan voedsel en drinkwater, de komende weken nog veel verder zal oplopen. Het menselijk leed is enorm. Een groot aantal gemeenten denkt op dit moment na over een snelle en gepaste reactie op de ramp die zich in Haïti heeft voltrokken. In Heerlen is dat ook het geval.

In verband hiermee hebben burgemeester en wethouders besloten een bedrag van een euro per inwoner, in het totaal 90.000 euro, te doneren op giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties. Giro 555 is het landelijke actienummer waarop geld gestort kan worden voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. De Nederlandse regering heeft verklaard het uiteindelijke bedrag van giro 555 te zullen verdubbelen.

Het voorstel van het college zal vanavond ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de commissie PAF als voorbereiding op de besluitvorming in de gemeenteraad van 2 februari a.s.

Gemeente Heerlen, 19 januari 2010