Gemeente Zijpe


Gemeenteraadsverkiezing.

Kandidatenlijsten ingeleverd en goed bevonden.Â

Om als politieke partij mee te kunnen doen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad op 3 maart 2010, moet ieder partij een kandidatenlijst inleveren. Vijf partijen hebben op 19 januari 2010 hun kandidatenlijst ingeleverd. Het stembureau Zijpe heeft de kandidatenlijsten en alle formaliteiten beoordeeld die volgens de Kieswet nodig zijn om als politieke groepering mee te kunnen doen aan de verkiezingen. Deze zijn in orde bevonden. De volgende partijen doen mee aan de verkiezingen:

Â

Burger Kiesvereniging Zijpe Callantsoog (BKV)
Christen Democratisch Appèl (CDA)
Natuurlijk Zijpe Â
Partij van de Arbeid (PvdA)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
Â

Â

Wilt u weten wie zich kandidaat hebben gesteld! Klik dan op de button gemeenteraadsverkiezingen.

De kandidatenlijsten liggen ook ter inzage bij het taakveld Burgerzaken in het gemeentehuis van Zijpe.