Gemeente Borsele

Restauratie kerk in Nisse

De restauratie aan de Grote of Mariakerk in Nisse is begonnen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft subsidie toegekend aan de kerk en de toren. De verwachting is dat de restauratiewerkzaamheden eind 2010 worden afgerond. De naaste bewoners zijn op de hoogte gebracht door middel van een brief.

Kerkdiensten

De kerkdiensten, één keer in de twee weken, blijven gewoon doorgang vinden. Het vaste orgel is vanwege stofoverlast ingekist en tijdelijk buiten gebruik gesteld. Vooraan in de kerk is er in het koorgedeelte een orgel geplaatst voor muzikale begeleiding van de diensten.

Restauratiewerkzaamheden

Omdat de toren eigendom is van de gemeente en de kerk van het kerkbestuur, zijn er twee opdrachtgevers. We hebben besloten om de restauratiewerkzaamheden als één werk uit te voeren. Dit bespaart kosten en tijd. Leenhouts Aannemings- Bedrijf B.V. uit Sluis is de hoofdaannemer en coördineert de werkzaamheden.

Overlast

De ruimte rondom de kerk zal tijdens de restauratiewerkzaamheden gebruikt worden voor aan- en afvoer en opslag van materieel en bouwmaterialen. Zo zal er een tijdelijk parkeerverbod worden ingesteld. Daarnaast zal het bouwverkeer een stukje in de tegengestelde richting van de éénrichtingsweg rijden. Ook kunnen wij niet voorkomen dat omwonenden last zullen hebben van geluids- en stofoverlast. Om dit laatste te beperken hebben wij zogenaamd bouwgaas verplicht gesteld. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vanwege de te houden festiviteiten in Nisse proberen wij de benodigde werkruimte beperkt te houden. Wij verwachten, afhankelijk van de weersomstandigheden, medio mei 2010 de restauratiewerkzaamheden van het schip (gedeeltelijk) en het koor af te ronden. Dan kunnen de steigers weg en ontstaat er meer ruimte.

Meer informatie

Omwonenden hebben een brief ontvangen met meer informatie over de maatregelen. Heeft u vragen of op- of aanmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Leendert van der Gouwe van de afdeling Bouwen en Wonen, (0113) 238432.