Ministerie van Financiën

Rijksvastgoed op de kaart

Nieuwsbericht | 20-01-2010 | Vastgoed

Het vastgoed van het Rijk staat op de kaart van Nederland. Alle staatseigendommen zoals natuurgebieden en rijkswegen zijn overzichtelijk
weergegeven.

Op de vastgoedkaart staan alle Staatseigendommen die gebruikt worden voor de uitoefening van rijksoverheidstaken. Van kantoorgebouwen, staatsbossen, natuurgebieden, opvangcentra, rails, rijkswegen, defensieterreinen tot gevangenissen. Het vastgoed is onderverdeeld in de volgende grote vastgoeddiensten: Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst, Staatsbosbeheer, ProRail, Dienst Landelijk Gebied, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, Dienst Vastgoed Defensie en Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Meer informatie


* Vastgoedkaart 2009-12-02
19-01-2010 | PDF bestand, 9124 Kb

Zie het origineel