Medisch Spectrum Twente


Scopen desinfectieafdeling Medisch Spectrum Twente verkrijgt predicaat "best practice"

Enschede, 20 januari 2010

De scopen desinfectieafdeling is na een ingrijpende verbouwing op 10 december officieel geopend. Deze afdeling, welke onderdeel uitmaakt van de Centrale Sterilisatie Afdeling in Enschede, beschikt nu over doorgeefdesinfectiemachines. Schone scopen worden hiermee gescheiden van vuile scopen. Mede door deze wijze van werken en de intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines heeft de Centrale Sterilisatie Afdeling het predicaat `best practice' gekregen. Tevens is er in onze locatie Oldenzaal een nieuwe scopen desinfectieafdeling in gebruik genomen.

Schone en vuile scopen duidelijk gescheiden

De afdeling beschikt sinds kort over zogeheten
doorgeefdesinfectiemachines. Deze wasmachines scheiden de schone van de vuile scopen. Bij deze wasmachines worden de vuile scopen in de vuile ruimte van de machine beladen en na het desinfectieproces, in de schone ruimte ontladen. Zo komen de schone scopen niet meer in dezelfde ruimte als de vuile scopen, waardoor de kans op vervuiling van een schone scoop is uitgesloten.

Nieuwe werkwijze gewaardeerd

Mede door deze wijze van werken en het op orde zijn van de protocollering heeft de Centrale Sterilisatie Afdeling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg het predicaat `best practice' gekregen. Dat betekent dat deze wijze van werken een voorbeeldfunctie is voor andere scopendesinfectieafdelingen binnen Nederland. Hier is de afdeling erg trots op.

Belang van goede scopendesinfectie

De patiëntveiligheid staat voorop. Door deze optimale situatie binnen de scopendesinfectieafdeling is dit met de komst van o.a. de nieuwe desinfectiemachines sterk verbeterd.