Warchild


War Child partner organiseert optocht voor mensenrechten

20 januari 2010 -
War Child-partner ACRI (Association for Civil Rights in Israël) heeft in december 5.000 mensen op de been gekregen tijdens een door hun georganiseerde mensenrechtenoptocht in Jeruzalem. Een unieke prestatie in een land waar diverse groeperingen strijden voor hun rechten, maar zelden in vreedzame samenwerking.

Mensenrechtenoptocht in Jeruzalem, december 2009 Kinderrechten ACRI zet zich in het bijzonder in voor de rechten van kinderen in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Zo strijden ze voor de rechten van Palestijnse kinderen in Oost-Jeruzalem die geen toegang hebben tot educatie en gezondheidszorg, of lobbyen ze voor de rechten van bedoeïenenkinderen uit de Negev woestijn in Zuid-Israël.

Met het organiseren van de optocht probeert ACRI haar basisideaal te verwezenlijken, namelijk met allerlei soorten mensen en organisaties actief werken aan de rechten van de mens. Israëlische en Arabische kinderrechtenorganisaties, milieudeskundigen; studenten; homo-activisten; migranten en feministische groeperingen - ieder met hun eigen boodschap - liepen mee.

Online mobiliseren
Zoveel diversiteit samenbrengen is geen eenvoudige klus. ACRI heeft daarom voorafgaand aan de optocht een online campagne opgezet (o.a met behulp van Facebook en een 'dedicated blog') dat door internetdeskundigen werd omschreven als: "A superb job of mobilization, used for the first time in Israel.