Universiteit Utrecht
15 januari 2010

Debat met staatssecretaris Marja van Bijsterveldt

Panama-conferentie over verbetering rekenonderwijs

De pabo's in Nederland gaan vanaf aankomend studiejaar in opleiding en nascholing meer tijd besteden aan rekenen-wiskunde. Over de invulling hiervan discussiëren 250 pabodocenten en andere deskundigen op het gebied van rekenen-wiskunde tijdens de driedaagse Panama-conferentie in Noordwijkerhout op 20, 21 en 22 januari. De Panama-conferentie wordt georganiseerd door het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Nationaal Instituut Leerplanontwikkeling SLO. Staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt debatteert op de derde dag tijdens het ontbijt mee.

Uit recent onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen blijkt dat de invloed van de leerkracht bij rekenonderwijs cruciaal is. Een antwoord hierop is de voor (aanstaande) leerkrachten opgestelde richtlijn "kennisbasis rekenen-wiskunde" die vanaf komend studiejaar ingaat. In de kennisbasis staat wat leerkrachten van rekenen-wiskunde moeten weten en kunnen. Hiermee worden de eisen aan aankomend basisschoolleerkrachten flink opgeschroefd. Tijdens de conferentie discussiëren de deskundigen over de consequenties van de kennisbasis voor de reken-wiskunde-curricula van de pabo's. Daarbij gaat het zowel om de inhoud van rekenen-wiskunde die aan kinderen moet worden aangeboden als om manieren waarop dit onderwijs het meest effectief kan worden vormgegeven. Ook komt aan bod hoe de kennisbasis kan worden getoetst bij pabostudenten en leerkrachten die al voor de klas staan.

Panama-conferentie 2010

De 28e Panama-conferentie vindt plaats in NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. Er worden bijdragen geleverd door medewerkers van verschillende universiteiten uit binnen- en buitenland, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-WiskundeOnderwijs (NVORWO), Cito, SLO, het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC) en verschillende hogescholen, basisscholen en onderwijsadviesdiensten. Panama (PAbo NAscholing Mathematische Activiteiten) is een project van het Freudenthal Instituut, het nationale expertisecentrum voor didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht.