KPN NV

KPN Nieuws

Bezwaar KPN tegen nieuw boetebesluit Opta

Datum

20 januari 2010

Nummer

002

KPN heeft kennisgenomen van het besluit van Opta om het bedrijf een boete van ¤780.000 op te leggen wegens het vermeend verlenen van ongeoorloofde kortingen aan drie klanten in 2007 en 2008. KPN is het niet eens met de zienswijze van Opta en zal dit besluit aanvechten en bezwaar indienen bij de toezichthouder.

Als marktleider in Nederland wordt KPN voor bepaalde diensten door Opta gereguleerd. KPN is zich bewust van zijn verplichtingen en spant zich in om deze regels na te leven. Voor andere diensten is KPN vrij om naar eigen inzicht commerciële aanbiedingen te doen. Verschil van inzicht tussen KPN en Opta ontstaat vaak waar klanten zowel gereguleerde als ongereguleerde diensten van KPN afnemen zoals in het vandaag gepubliceerde besluit van Opta. Al eerder dit jaar heeft KPN bezwaar aangetekend tegen een boetebesluit van Opta in een vergelijkbaar dossier.

In 2008 zijn KPN en Opta een Compliance Handvest overeengekomen, waarin afspraken zijn vastgelegd over de wijze waarop KPN zijn verplichtingen naleeft. KPN heeft vernomen dat Opta op dit moment een paar vergelijkbare dossiers uit de periode voor het Handvest onderzoekt; ook hiertegen zal KPN bezwaar aantekenen.

Voor meer informatie: