Stadsdeel Amsterdam-Noord

Landelijk Noord aan het woord (20 januari 2009)

Op woensdag 20 januari 2010 organiseert de deelraad weer een Burgeravond in het Stadsdeelhuis, Buikslotermeerplein 2000, Amsterdam-Noord.

Het thema van de avond is:

"Landelijk Noord aan het woord":
wat vinden de Amsterdammers ervan?

Raadsleden willen met u van gedachten wisselen over de toekomst van Landelijk Noord. Het gebied dat niet alleen intensief wordt gebruikt door de inwoners van Noord, maar ook door mensen uit de wijde omgeving. Zo wonen en werken er boeren; er worden concerten gegeven; er zijn open-atelier-routes en er wordt gerecreëerd: fietsen, zwemmen, varen, lopen, enz. Daarnaast is het mogelijk om even een hapje te eten in de (nieuwe) horecavoorzieningen. De grote vraag is nu: Hoe kunnen al die functies in het gebied naast elkaar bestaan, zonder het unieke veenweidegebied aan te tasten.

Het programma van de Burgeravond ziet er als volgt uit:

Inloop van 19.00 uur - 19.30 uur

Tijdens de inloop kunt u op informele wijze kennismaken met de raadsleden en de leden van het dagelijks bestuur. Tijdens de inloop krijgt u in de hal het programma van de avond uitgereikt.

Inspraak van 19.30 uur - 20.00 uur

In de raadzaal kunt u inspreken over onderwerpen die u aan het hart gaan en die niet op de agenda staan van een commissie- of raadsvergadering. Aanmelden voor de inspraak uiterlijk tot en met 19 januari 2010 via raadsgriffie@noord.amsterdam.nl of telefoon 020-6349924. Voor de samenspraak is aanmelden niet nodig.

Samenspraak van 20.00 uur - 22.15 uur

Ronde tafeldiscussies onder leiding van Rudy Lion Sjin Tjoe.

Afsluiting 22.15 uur

Afsluiting met een drankje. Gezellig napraten met elkaar en de politiek.