Gemeente SmallingerlandInformatiebijeenkomsten 'Positief opvoeden'

Volgende week gaat een serie van drie informatiebijeenkomsten van start, waarbij het thema 'Positief opvoeden' centraal staat. Ouders van kinderen tot 12 jaar krijgen informatie om de opvoeding van hun kind(eren) gemakkelijker en plezieriger te maken. Zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op het feit waarom kinderen niet reageren zoals wij zouden willen en hoe je het beste om kunt gaan met lastige situaties. 'Positief opvoeden' gaat een onderdeel vormen van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Smallingerland. Op dit moment wordt het in de gemeente al uitgevoerd door het (school)maatschappelijk werk van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) en de jeugdgezondheidszorg van GGD Fryslân.

De bijeenkomsten vinden plaats in Brede School De Drait aan de Flevo 190 in Drachten en duren ongeveer anderhalf uur. De onderwerpen zijn steeds verschillend. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen. Ouders van kinderen tussen 0-12 jaar zijn inmiddels via peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen op de hoogte gesteld van de themabijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds opgeven, via Nina Wijma, n.wijma@smallingerland.nl of 0512 - 540744 (di, woe, do tussen 10.00-16.00 uur). Deelname is gratis. Het is mogelijk om alle drie sessies te volgen, maar een of twee avonden kan ook:

Dinsdag 26 januari: de kracht van positief opvoeden Dinsdag 2 februari: zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren
Dinsdag 16 februari: veerkracht bij kinderen bevorderen

Voor meer informatie over Triple P (Positief Pedagogisch Programma) kunt u kijken op: http://www.triplep-nederland.nl/