Ingezonden persbericht


Ledenaantal FNV Zelfstandigen groeit in 2009 met ruim 20%

Focus 2010: faire kansen voor zelfstandigen

Utrecht, 26 januari 2010 - FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van 13.500 zzp'ers in de sectoren Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg, heeft in 2009 ongeveer 2500 nieuwe leden verwelkomt. De groei komt percentueel het meeste uit de sectoren zorg en ICT. Het grootste deel van de leden van FNV Zelfstandigen is nog steeds werkzaam in de zakelijke dienstverlening.

"Wij zijn verheugd over de stijging van het aantal leden. In deze economisch moeilijke tijden zien veel zzp'ers de voordelen van het lidmaatschap. Naast belangenbehartiging bieden we bijvoorbeeld ook juridische bijstand, administratieve service en geven we korting op verzekeringen", aldus Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen. "Uiteraard zien wij ook dat steeds meer zzp'ers de crisis voelen. Daarom zullen wij in 2010 de gevolgen van de crisis goed in de gaten blijven houden en onze leden zo goed mogelijk ondersteunen. Ondanks de economische situatie heb ik veel vertrouwen in het ondernemerschap van onze leden, ze zijn niet voor niets ondernemers en zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen."

In 2010 zal FNV zelfstandigen vooral de nadruk leggen op de positie van zelfstandigen. Het creëren van gelijke kansen op overheidsniveau maar ook op bedrijfsniveau is dan ook één van de belangrijkste speerpunten voor 2010.

"In 2010 willen wij faire kansen creëren voor zelfstandigen. Zo vinden wij het van groot belang dat zzp'ers als een onafhankelijke groep worden vertegenwoordigd in de SER", aldus Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen. "Ook op bedrijfsniveau valt nog veel te verbeteren, denk hierbij aan raamcontracten en aanbestedingen met allerlei knock-out criteria waardoor het als zzp'er heel lastig is om opdrachten te verkrijgen. Deze vorm van marktregulatie is volstrekt in strijd met de uitgangspunten van de overheid en FNV Zelfstandigen."