Gemeente Breda

Bredase economie: positief herstel zichtbaar maar er blijven zorgpunten

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Gemeente Breda, Rabobank Breda en Avans Hogeschool

De kredietcrisis heeft de wereldeconomie in een diepe recessie gestort. Ook de Bredase economie heeft de dans niet kunnen ontspringen. Dat bleek maandagavond 25 januari tijdens de jaarlijkse presentatie van de Economische Barometer Breda. Paul Rüpp, voorzitter raad van bestuur Avans Hogeschool, opende de avond in een volle bankhal van de Rabobank aan de Concordiastraat. De gevolgen zijn tot nu toe het meest ingrijpend in conjunctuurgevoelige sectoren, zoals: industrie, bouw en de uitzendsector. De werkloosheid is in 2009 flink toegenomen. Toch is het werkloosheidsniveau in Breda historisch gezien en in vergelijking met andere grote steden in Nederland zeker, nog steeds laag te noemen. Het afgelopen jaar hebben verschillende (inter)nationale bedrijven gekozen voor Breda als vestigingslocatie. De positieve lijn die de Bredase economie heeft ingezet blijkt daarnaast uit het weer aantrekken van het vertrouwen van de Bredase ondernemers en herstel van de vraag naar commercieel vastgoed. Toch zijn we er nog niet. Ondanks het economisch herstel neemt de werkloosheid in 2010 verder toe. Horeca en detailhandel zullen geconfronteerd worden met de koopkrachtdaling. Teruglopende orderportefeuilles en een dalende vergunningafgifte zullen in 2010 en
2011 tot een productieverlies in de bouw leiden.

Â

Willem-Peter Kriek, directievoorzitter Rabobank Breda, presenteerde de resultaten van de Barometer: âAls Rabobank doen wij er alles aan om de lokale economie te blijven stimuleren. We delen onze kennis, zoeken verbindingen en zijn steeds in gesprek met onze klanten. Zo begeleiden wij hen zo goed als we kunnen door deze periode van economische spanning.â Om het thema Netwerkeconomie te ondersteunen volgde er een inhoudelijke presentatie van Peter ter Horst, lector Innovatief Ondernemen bij Avans Hogeschool. Daarna gaf Martijn Aslander op ludieke manier invulling aan het onderwerp netwerken. Martijn is een bekend spreker op dit gebied en zet zijn kennis over de dynamiek van netwerken in om mensen te helpen gemakkelijker hun doelen te bereiken.

Janus Oomen, wethouder van Economische zaken sloot de avond af met een positieve boodschap: âBreda heeft ondanks de crisis een positief imago als vestigingslocatie. Ook de titel Beste Binnenstad is een opsteker voor het herstel van de lokale economieâ.

Â

Grillig beeld effecten economische crisis \

Bij het verschijnen van de vorige Economische Barometer was het duidelijk dat Nederland niet aan de wereldwijde conjuncturele neergang zou ontsnappen. De vraag was toen wel hoe diep de recessie in ons land zou zijn en hoe lang zij zou gaan duren. Helemaal onduidelijk was nog hoe de crisis de Bredase economie zou treffen. Hoewel de onzekerheden over de toekomstige ontwikkelingen groot blijven, is nu wel duidelijker wat de impact van de crisis is op zowel de Nederlandse economie, als de lokale Bredase economie. Een vergelijking van 2008 en
2009 laat duidelijk de gevolgen van de economische crisis voor Breda zien. De Bredase detailhandel en zakelijke dienstverlening hebben tot nu toe minder last gehad van de conjuncturele teruggang. Voor de detailhandel speelt hierbij een rol dat het consumptievolume en het consumentenvertrouwen nog vrij lang op niveau zijn gebleven. Met de toename van de werkloosheid is tegelijk het aantal vacatures scherp gedaald. De Bredase vastgoedmarkt heeft het door de economische crisis in 2009 zwaar te verduren. De markt voor commercieel vastgoed is medio
2009 vrijwel tot stilstand gekomen. De opname in zowel het kantorensegment als de bedrijfsruimtemarkt is in de loop van 2009 tot bijna 0 gereduceerd, terwijl het aanbod en daaraan gekoppeld de leegstand steeds verder toenamen. De tweede helft van 2009 laat de Bredase vastgoedmarkt een beginnend herstel zien. De vraag herstelt zich enigszins en bij de kantoren daalt het aanbod.

Â

Lichtpuntjes

Hoewel de economische crisis ingrijpende gevolgen heeft voor de economische situatie in Breda, laat de Bredase economie toch ook een aantal lichtpuntjes zien. Op verschillende punten heeft Breda haar positie als vestigingslocatie weten te versterken. De Bredase binnenstad is verkozen tot beste binnenstad van Nederland en ook wat betreft gastvrijheid behoort Breda tot best presterende binnensteden van Nederland. Op logistiek terrein is een belangrijk pluspunt dat West-Brabant voor de tweede keer is uitgeroepen tot logistieke topregio van Nederland. Daarnaast is Breda gekozen als centrale plek voor het Topinstituut Logistiek. Belangrijk voor Breda is dat, ondanks de crisis, in 2009 verschillende (internationale) bedrijven voor Breda als vestigingslocatie hebben gekozen. De vastgoedmarkt geeft een (nog weliswaar broos) herstel te zien. Tenslotte geeft het vertrouwen dat de stemming van de Bredase ondernemers weer een positieve lijn vertoond, hoewel het stemmingsbeeld nog niet positief is.

Â

Is de crisis nu voorbij?

Ondanks dat het dieptepunt van de economische recessie voorbij lijkt te zijn zullen de gevolgen van de economische crisis de komende periode in Breda nog duidelijk merkbaar zijn. De stemmingsindicator producentenvertrouwen laat zien dat er licht is aan het einde van de tunnel, maar de tunnel is nog wel erg lang. De werkloosheid zal het komend jaar nog flink verder toenemen. De detailhandel zal ongetwijfeld de gevolgen ondervinden van de daling van de koopkracht in 2010. Voor de bouw geldt, dat de nieuwbouwproductie van commercieel vastgoed nu al flink is teruggelopen. De terugval van de verleende bouwvergunningen zal leiden tot een lagere woningbouwproductie. Sectoren die afhankelijk zijn van de (rijks)overheid krijgen te maken met bezuinigingen die erop gericht zijn het begrotingstekort terug te dringen.

Â

Netwerkeconomie

Deze negende Economische Barometer heeft als thema netwerkeconomie. Door studenten van Avans Hogeschool, Academie voor Marketing en Business Managent, zijn zakelijke netwerken van Bredase bedrijven in kaart gebracht. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat verkoop- en zeker inkooprelaties van Bredase bedrijven zich voor het belangrijkste deel binnen Breda en West-Brabant afspelen. Toch beschikt het Bredase bedrijfsleven ook over belangrijke exportrelaties met het buitenland. Vooral voor de industrie en grotere bedrijven zijn buitenlandse markten belangrijk. Uit het Avans-onderzoek blijkt verder dat bedrijven in Breda actief netwerken met als primair doel het onderhouden van contacten en acquisitie. Het verkrijgen van strategische kennis voor de beleidsvoering en productontwikkeling is een secundaire, minder belangrijke reden om te netwerken. Terwijl juist deze vorm van kennisnetwerken van belang is om de Bredase economie door te laten groeien naar een concurrerende kenniseconomie.

Â

De Economische Barometer Breda is te raadplegen of te downloaden via www.economischebarometer.nl

Â

Breda, 25 januari 2009