Senternovem

26-01-2010 | Vastgoedfondsen zwijgen over CO2-doelstellingen

Vastgoedfondsen geven onvoldoende inzicht in hun inspanningen om energie te besparen en CO2-uitstoot terug te dringen. In vergelijking met andere sectoren bieden vastgoedfondsen weinig informatie over hun duurzame bedrijfsvoering in publiek beschikbare documenten. Zo blijkt uit een onderzoek onder de tien grootste vastgoedfondsen door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in opdracht van Agentschap NL.

De VBDO vertegenwoordigt beleggers die het belangrijk vinden dat bedrijven waarin zij beleggen, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Openheid en transparantie over duurzame bedrijfsvoering speelt daarbij een belangrijke rol. "We spreken bedrijven aan op hun MVO-beleid: Hoe transparant ben je hierover en wat zijn je doelstellingen? Het is opvallend dat vastgoedfondsen weinig tot geen aandacht besteden aan energiebesparing en CO2-uitstoot, terwijl de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor 40% van de totale CO2-uitstoot in Nederland", vertelt Giuseppe van der Helm, onderzoeker van VBDO.

Gemiste kansen
"De uitkomsten van het onderzoek zijn niet bemoedigend. De mate waarin de fondsen open zijn over hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid en MVO is eigenlijk onder de maat", aldus Van der Helm. Vastgoedfondsen laten kansen liggen. Want wat blijkt uit het onderzoek? Ondanks de beperkte transparantie over hun rol op het gebied van duurzaamheid, blijkt uit de gesprekken met vastgoedfondsen dat zij veel actiever zijn op het gebied van CO2-reductie en energiebesparing dan terug te vinden is in de documenten. Een aantal fondsaanbieders geeft zelfs aan duurzaamheid te zien als een marktkans en een manier om zich te profileren.

* 8 van de 10 vastgoedfondsen besteden aandacht aan duurzaamheid in het algemeen

* 6 van de 10 vastgoedfondsen besteden aandacht aan energiebesparing en CO2-reductie

* 3 van de 10 vastgoedfondsen hebben doelstellingen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie

* 1 van de 10 vastgoedfonds biedt kwantitatieve informatie aan op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie.

Samen optrekken
Daarnaast gaven devastgoedfondsen aan verduurzaming van hun portefeuille niet alleen te kunnen oppakken. Ook eindgebruikers van vastgoed en beleggers in onroerend goed spelen een belangrijke rol in het slagen van de activiteiten op het gebied van CO2-reductie en energiebesparing. "Een aantal fondsen gaf aan zich in een spagaat te bevinden tussen huurder en belegger. Huurders willen zo min mogelijk betalen en beleggers willen een zo hoog mogelijk rendement", legt Van der Helm uit. "Het lijkt erop dat de betrokken partijen de stappen naar verduurzaming op elkaar afschuiven."

VBDO is van mening dat vastgoedfondsen de aangewezen partij zijn om de leiding in de verduurzamingsslag te nemen. "Voor vastgoedfondsen geldt immers, in tegenstelling tot huurders en beleggers, dat vastgoed `core-business' is. Zij hebben de expertise en kennis in huis om zich op duurzaam vastgoed te richten.", aldus Van der Helm.

Over het onderzoek
VBDO voerde een quickscan uit naar de bijdrage van vastgoedfondsen aan CO2-reductie. Daarbij analyseerde de organisatie publiek beschikbare informatie, zoals jaarverslagen, websites en persberichten. Ook werden aandeelhoudersvergaderingen bezocht en vragen gesteld over duurzaamheidsambities van de fondsen. Daarnaast zijn verschillende gesprekken gevoerd met vastgoedfondsen. Download het rapport, inclusief de bevindingen van de paneldiscussie tijdens de afgelopen PROVADA.

Over de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) De VBDO vertegenwoordigt particuliere en institutionele leden die het belangrijk vinden dat de bedrijven waarin zij beleggen maatschappelijk verantwoord ondernemen. De VBDO maakt zich sterk voor een duurzame kapitaalmarkt die, naast financiële criteria, ook rekening houdt met sociale- en milieucriteria. De VBDO maakt de spelers op de kapitaalmarkt hiervan bewust door onderzoek en overleg en actieve aanwezigheid op aandeelhoudersvergaderingen.

Wijzigingsdatum | 26-01-2010