Productschap Diervoeder

26/01/2010

Belangstellend gereageerd op themamiddag EVC

Op 14 januari jl. vond in Renkum een bijeenkomst plaats over het onderwerp Erkennen Verworven Competenties (EVC). Deze werd georganiseerd door de Nevedi in samenwerking met het Productschap Diervoeder. De bijeenkomst werd ingeleid door de heer Flipsen, directeur van de Nevedi. De aanleiding tot deze bijeenkomst, zo vertelde hij, zijn de afspraken rondom EVC die gemaakt zijn in de CAO voor de graanbe- en verwerkende bedrijven 2008-2010. Een van de afspraken hierin was voorlichting aan werkgevers in de sector.

De eerste spreker was de heer Vervoort van Cehave Landbouwbelang. Hij vertelde waarom ze na een pilot, die begin 2006 werd afgerond, EVC verplicht hebben gesteld aan al het personeel. Hij benadrukte dat technologische ontwikkelingen en internationalisering eisen stellen aan het bedrijf en de medewerkers. Door middel van scholing en opleiding kan hier invulling aan worden gegeven.

De heer Flipsen heeft vervolgens aan twee werknemers een aantal vragen gesteld. De heren gaven een beeld over hoe ze het EVC-traject binnen Agrifirm hebben ervaren. Dit naar aanleiding van onder andere de vragen: Hoe is EVC intern gepresenteerd?, Hoeveel mensen volgen een EVC-traject?, Wat levert opleiding op? En hoeveel tijd kost een EVC-traject?.

De heer Friesen van Helicon opleidingen heeft een presentatie gegeven over wat EVC is. Hij benadrukte dat EVC en duale trajecten twee verschillende trajecten zijn. EVC kan wel een eerste stap zijn naar een duaal traject of een andere wijze van scholing en opleiding, maar dat EVC staat op zichzelf.

Door de dertig aanwezigen werd belangstellend geïnformeerd en kritisch gereageerd op de presentaties. De heer Flipsen heeft deze input benut om de afsluitende discussie te leiden en zal de resultaten gebruiken als input voor de cao onderhandelingen die in maart zullen starten.

Voor deze bijeenkomst is een folder ontwikkeld met hierin informatie over EVC voor werkgevers. Deze folder is tijdens de bijeenkomst uitgereikt en zal nog worden verspreid aan de bedrijven in de sector. EVC Folder (PDF, 3302 kB)

Zie het origineel