Rijksvoorlichtingsdienst

Task Force VRIS officieel van start

De Task Force vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS) is officieel van start gegaan. Dit gebeurde door ondertekening van het instellingsbesluit door Minister van Justitie Hirsch Ballin en Staatssecretaris Albayrak van Justitie. Voorzitter van de Task Force is Procureur-Generaal Moraal.

De instelling van de Task Force is gericht op een doeltreffende en integrale aanpak van criminele vreemdelingen in Nederland. Rode draad in de aanpak is samenwerking tussen alle organisaties en diensten die een taak hebben in de vreemdelingen- en strafrechtketen. Openbaar Ministerie, Immigratie- en Naturalisatie Dienst, Dienst Justitiële Inrichtingen, Dienst Terugkeer en Vertrek, Koninklijke Marechaussee en de Vreemdelingenpolitie zijn dan ook in de Task Force vertegenwoordigd. De instelling van de Task Force is door de Minister aangekondigd in de Tweede Kamer tijdens het interpellatiedebat over Saban B..

De Task Force VRIS is onderdeel van een pakket aan maatregelen om vreemdelingen in de strafrechtketen harder aan te kunnen pakken en zo nodig te kunnen uitzetten. Andere maatregelen die in dit kader al genomen zijn, zijn de maatregel tot plaatsing van illegale vreemdelingen in een Inrichting voor Stelselmatige Daders en het aanscherpen van de Glijdende Schaal.

Noot voor redacties (