Gemeente Stein


Financiële positie Steinerbos iets verbeterd

Gerichte investeringen, bezuinigingen en een grote inzet van management en medewerkers hebben in 2009 geleid tot een iets betere financiële positie van recreatiepark Steinerbos. Door de vele inspanningen is er vorig jaar een bezuiniging gerealiseerd van ⬠300.000,-.

In 2008 kreeg de rekenkamercommissie van de gemeenteraad de opdracht om onderzoek te verrichten naar de financiële situatie van het recreatiepark. Op basis van deze uitkomsten hebben gemeente, College en gemeenteraad enkele financiële taakstellingen geformuleerd. Met het terugbrengen van het exploitatietekort met euro 300.000,- is ruimschoots voldaan aan de taakstelling van 2009. De bezuiniging valt zelfs ruimer uit dan de taakstelling voorschrijft, ondanks enkele niet begrote tegenvallers zoals inbraak, vernielingen en een naheffing van BTW.

Doorgaan op de ingeslagen weg
Door de creativiteit en flexibiliteit van management en medewerkers van het recreatiepark hebben de bezuinigingen weinig gevolgen gehad voor de bezoekers. Conform opdracht van de gemeenteraad is het nu de bedoeling dat het exploitatietekort nog verder wordt teruggebracht naar een maatschappelijk aanvaardbare hoogte. Ook dit jaar zullen er maatregelen worden genomen om kosten te besparen en de opbrengsten te verhogen.