Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Dienstverlening stadsdelen vertoont grote verschillen Ondernemers willen einde willekeur

De dienstverlening van de Amsterdamse stadsdelen aan ondernemers vertoont grote verschillen. Niet alleen verschilt de dienstverlening per stadsdeel, maar ook binnen de afzonderlijke stadsdelen hangt veel af van met wie je te maken hebt. Het Amsterdamse bedrijfsleven vindt dat er met de herindeling van de stadsdelen een einde moet komen aan deze willekeur. Een onafhankelijk onderzoek in opdracht van ondernemersverenigingen ORAM, MKB-Amsterdam en VNO-NCW Regio Amsterdam bracht de verschillen aan het licht. Het onderzoek stelt vast dat ondernemers de kwaliteit van de dienstverlening zeer wisselvallig vinden. Waar ondernemers sommige stadsdelen herhaaldelijk prijzen voor hun servicegerichtheid, schieten anderen tekort. Voorzitter Paul Wevers van ORAM vindt het niet uit te leggen dat het plaatsen van een bouwkraan bij het ene stadsdeel binnen twee dagen en met een simpel telefoontje is geregeld, terwijl je er bij het andere stadsdeel weken mee bezig bent. De dienstverlening blijkt bovendien erg afhankelijk te zijn van de behandelend ambtenaar. Ook zijn er nog steeds forse verschillen in de kosten die de stadsdelen voor hun diensten in rekening brengen. Hoewel de bandbreedte de afgelopen jaren is teruggebracht verschillen de leges voor een bouwvergunning nog steeds een factor 2. Voor een reclamevergunning wordt door het ene stadsdeel zelfs tien keer zoveel in rekening gebracht als bij een ander stadsdeel. Ook de doorlooptijden van vergunningaanvragen variëren sterk. Aanstaande donderdag behandelt de gemeenteraad de samenvoeging van de stadsdelen. Eerder is al besloten om het aantal stadsdelen terug te brengen van 14 naar 7. Ondernemers staan daar over het algemeen positief tegenover. Toch wordt het verschil in servicehouding door het samenvoegen van de stadsdelen niet per definitie kleiner. En juist deze willekeur wordt door ondernemers als irritant ervaren. De ondernemers roepen het gemeentebestuur dan ook op om de samenvoeging van de stadsdelen aan te grijpen om meer uniformiteit in de dienstverlening te brengen en de regie in het economisch domein naar zich toe te trekken. Alleen dan kan daadkrachtig invulling worden gegeven aan de broodnodige stroomlijning van regels en procedures. Amsterdam, 25 januari 2010

----------