Gemeente Nijmegen

DEFINITIEVE AGENDA

Vergadering nr 5: Collegevergadering 26 januari 2010

Rubriek 1 - Vastgesteld met machtiging tot aanpassing


1.1
Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit Nijmegen 2010 t/m 2014


1.2
Boog 2010

Rubriek 2 - Vaststellen aangehouden voorstellen

Rubriek 3 - Vaststellen bespreekvoorstellen

3.1
Straatnaamgeving: Sperwerstraat (voormalig Hartmannterrein)

3.2
Evaluatie geboorteloket UMC St. Radboud

3.3
Sint Maartenskliniek

3.4
Vergelijking Kinderfonds 'Armoede en gezondheid' en 'Kijk op kleintjes'

3.5
Vaststelling Waterhuishoudkundig Inrichtingsplan Waalsprong 2009 (WIW 2009) & aangaan bijbehorende overeenkomst

3.6
Subsidieverlening Wsw 2010

3.7

3.8

3.9

3.10
Vaststelling ambitie inburgering 2010 en raadsvoorstel verordening inburgering 2010

3.11
Raadsvoorstel Bestuurlijk Convenant Ontwikkelingen A-15 zone / afslag 38

Rubriek 4 - Vaststellen conformvoorstellen

4.1
Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Midden - 6 (St. Annastraat 376)"

4.2
Mandatering en machtiging ex Wet basisregistraties adressen en gebouwen