Persbericht

Ziekenhuis stemt vraag en aanbod af met planningsoplossing Paralax ~ Slotervaartziekenhuis kiest voor personeelsplanningsoftware Rostar CAS ~

Maarssen, 26 januari 2010 - Het Slotervaartziekenhuis gaat gebruik maken van de personeelsplanningsoftware Rostar CAS van Paralax Planning Solutions. Alle 1500 medewerkers van het ziekenhuis worden met de software ingeroosterd.

Het Slotervaartziekenhuis is sinds 1999 gebruiker van Rostar Flex, de voorganger van Rostar CAS. Het ziekenhuis onderscheidt zich door slimme, efficiënte bedrijfsvoering. Een waterdichte personeelsplanning waar werknemers tevreden mee zijn, is bepalend voor het succes en resultaat van het ziekenhuis.

Om personeel met de juiste kwaliteit en in de juiste hoeveelheid aanwezig te hebben op momenten dat er ook vraag naar is, gaat het ziekenhuis gebruik maken van de capaciteitsmanagementmodule. Met de module kunnen onder meer forecasts getoetst worden, budgetten opgesteld en bewaakt worden en kunnen scenario's voor verschillende plannen en doelstellingen van het ziekenhuis eenvoudig opgesteld en geanalyseerd worden.

De 1500 medewerkers moeten zich vaak flexibel opstellen, maar willen aan de andere kant ook graag zelf invloed uitoefenen op hun werktijden. De webmodule in Rostar CAS laat medewerkers via het web niet alleen hun eigen rooster inzien, zij kunnen ook aanvragen indienen voor vrije dagen, beschikbaarheid aangeven en diensten met elkaar ruilen. Met de SMS-module kunnen roosterwijzigingen en openstaande diensten per SMS naar de medewerkers verstuurd worden.

Volgens Aysel Erbudak, voorzitter van de Raad van Bestuur van Slotervaartziekenhuis, past de overstap naar Rostar CAS goed in de huidige bedrijfsvoering: "Door de nieuwe modules in Rostar CAS hebben onze medewerkers nog meer inspraak in hun eigen rooster. Dat hierdoor een verhoogde medewerkerstevredenheid wordt bereikt vertaalt zich onder andere in een lager ziekteverzuim. Daarnaast zijn vraag en aanbod in een ziekenhuis moeilijk te voorspellen, waardoor we voorheen al snel met over- of ondercapaciteit te maken hadden. Beiden kosten een zorginstelling veel geld. Dankzij de capaciteitsmanagementmodule kunnen we er voor zorgen dat het aanbod van personeel zoveel mogelijk aansluit op de zorgvraag. We hoeven niet meer onnodig mensen in te huren en kunnen voorkomen dat mensen niets te doen hebben. De investering is naar verwachting dan ook snel terugverdiend."