Ingezonden persbericht


Beste interview 2009

Wat was het beste interview van 2009? De inzendingtermijn voor De Luis is geopend. Journalisten en makers van kranten, tijdschriften, websites, radio- en televisieprogramma's kunnen tot 5 maart 2010 hun beste vraaggesprek van vorig jaar insturen.

Welk interview was onthullend en mooi gecomponeerd? In welk vraaggesprek wil geen lezer, luisteraar of kijker afhaken? Welk interview uit 2009 verdient kortom De Luis?

Een vakjury van ervaren journalisten buigt zich in maart over de inzendingen. Vorig jaar kende de jury De Luis toe aan Joost Oranje voor zijn interview met Jan Marijnissen in NRC. Meer dan zeventig vraaggesprekken werden toen ingestuurd. De kwaliteit van de inzendingen en die van de jury heeft de De Luis in vier jaar tijd tot een begerenswaardige prijs gemaakt. De winnaar ontvangt een bronzen luis, gemaakt door kunstenaar Jaap Hartman, en krijgt een plek op de 'walk of winners' voor de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. De Tilburgse journalistenopleiding organiseert de interviewprijs. Ook studenten journalistiek kunnen hun beste interview uit 2009 insturen. Zij komen in aanmerking voor de Studentenluis. De winnaar ontvangt eveneens een bronzen kunstwerk. Inzendingen voor De Luis 2009 kunnen tot 5 maart in vijfvoud worden verstuurd naar: Jury 'De Luis'
t.a.v. Fontys Hogeschool Journalistiek
Postbus 90906
5000 GH TILBURG

Kijk voor meer informatie op www.deluis.nl
//// EINDE PERSBERICHT ////