Gemeente Lopik

Representativiteitsverklaring Stichting Radio Omroep Lopik en IJsselstein (RTV9)

Het Commissariaat voor de Media wil weten of Stichting Radio Omroep Lopik en IJsselstein (RTV9) voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt, om te besluiten over het opnieuw toekennen van zendtijd. De gemeenteraad verklaart dat RTV9 voldoet aan de
representativiteitseisen die de Mediawet stelt.

Het Commissariaat voor de Media heeft op 23 november 2004 voor vijf jaar zendtijd voor lokale omroep toegewezen aan Stichting Lokale Omroep Lopik en IJsselstein, beter bekend als RTV9. De periode van vijf jaar is nu om. Voordat het Commissariaat een besluit neemt opnieuw zendtijd toe te kennen aan RTV9 moet de gemeente aangeven of RTV9 voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.

Een belangrijke eis is dat het programmabeleid representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De raad is van mening dat RTV9 aan deze en de andere eisen voldoet. De gemeenteraad verklaart dat RTV9 voldoet aan de representativiteitseisen die de Mediawet stelt.