Speerpunten Consumentenautoriteit: 2010: agressieve werving en online

28/01/2010 10:00

Consumentenautoriteit

Speerpunten Consumentenautoriteit: agressieve werving en oneerlijke praktijken online

De Consumentenautoriteit gaat zich de komende tijd vooral richten op misleidende en agressieve werving en oneerlijke handelspraktijken online. Dat heeft de toezichthouder vandaag bekend gemaakt bij de presentatie van haar Agenda voor 2010 en 2011. Deze bevat daarnaast als prioriteiten: garantie & conformiteit, nieuwe wettelijke taken en de grensoverschrijdende consument. Dirk Janssen, waarnemend directeur Consumentenautoriteit, licht toe: "Wij hebben gekozen voor die praktijken waarvan veel mensen last hebben en die het consumentenvertrouwen schaden. Bovendien leiden ze vaak tot hoge schadebedragen. Bij misleidende en agressieve werving gaat dat om een bedrag van ruim 200 miljoen euro schade en ruim een miljoen slachtoffers per jaar in Nederland."

De vijf aandachtsgebieden zijn vastgesteld na consultatie van diverse betrokken partijen. Ook de signalen op het informatieloket ConsuWijzer vormen een belangrijke bron. De Consumentenautoriteit heeft met ingang van dit jaar gekozen voor een tweejarige Agenda. Gebleken is dat een lange adem nodig is om een blijvende gedragsverandering te bewerkstelligen. Bovendien is de toezichthouder zo flexibeler om capaciteit in te zetten voor de aanpak van consumentenproblemen die zich plotseling voordoen.

Misleidende en agressieve werving

Het is verboden om consumenten op een misleidende en agressieve wijze over te halen tot de aanschaf van een product of dienst. Deze manier van werven scoort hoog in de meldingen op ConsuWijzer. Consumenten voelen zich vaak overvallen of geïntimideerd. Deze praktijken doen zich voor op straat, aan de deur, aan de telefoon, maar ook tijdens verkoopdemonstraties. De Wet oneerlijke handelspraktijken geeft de Consumentenautoriteit goede handvatten om hiertegen op te treden. Bij de aanpak van dit onderwerp werkt de Consumentenautoriteit samen met de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Oneerlijke handelspraktijken online

In 2010/2011 zal de Consumentenautoriteit veel aandacht besteden aan de naleving van de regels bij het aanbieden van producten en diensten online. Dit verkoopkanaal groeit sterk, maar met de naleving van de regels is vaak het nodige mis. Dat geldt voor de sms-diensten, maar ook voor de online verkoop van tickets. Daarnaast richt de Consumentenautoriteit zich op online datingdiensten en sociale netwerksites. Dit zijn nieuwe en snel groeiende markten waarvan de toezichthouder in kaart wil brengen welke consumentenproblemen daar spelen en welke overtredingen moeten worden aangepakt.

Garantie & conformiteit

Sinds de start van ConsuWijzer staat dit onderwerp wat het aantal klachten en vragen betreft op nummer 1. In 2010/11 richt de Consumentenautoriteit zich daarom op die bedrijven waarover bij ConsuWijzer de meeste meldingen worden gedaan en die structureel problemen veroorzaken. Daarnaast doet de Consumentenautoriteit onderzoek naar het bijkopen van garantie. In 2010 zullen hiervan de uitkomsten worden gemeld en aan overtreders sancties worden opgelegd.

Nieuwe wettelijke taken

De Consumentenautoriteit wil voor haar nieuwe wettelijke taken gaan monitoren of er sprake is van structurele overtredingen bij bepaalde aanbieders. Het gaat om de volgende nieuwe taken:


- toezicht op de regels uit Verordening 1008/2008 over de transparantie van prijzen van vliegtickets (bevoegdheid naar verwachting medio 2010 van kracht);


- de Dienstenwet (eind 2009 in werking getreden) legt een aantal nieuwe verplichtingen op aan ondernemers, met name op het gebied van transparantie;


- wetgeving (stilzwijgende) verlenging van abonnementen. Zodra de nieuwe wetgeving van kracht wordt, zal de Consumentenautoriteit de naleving ervan monitoren en indien nodig optreden.

De grensoverschrijdende consument

Consumentenproblemen hebben meer dan voorheen een internationaal karakter. Daarom is het goed dat het toezicht niet bij de landsgrenzen ophoudt. De Consumentenautoriteit werkt nauw samen met de consumententoezichthouders uit de andere EU-lidstaten en zal die samenwerking de komende tijd intensiveren. Mondiaal werkt de Consumentenautoriteit samen in het internationale netwerk ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network). In de tweede helft van 2010 zal de Consumentenautoriteit het voorzitterschap van ICPEN op zich nemen.

http://www.consumentenautorteit.nl
Consumentenautoriteit