Gemeente Dongeradeel


Gemeentelijke verordening WMO

In de raadsvergadering van 21 december 2009 is de gemeentelijke verordening Wmo vastgesteld. De verordening treedt in werking op 1 januari 2010 en vervangt de Wmo verordening van 2007.

De Wmo verordening


* omvat het individuele aanspraakniveau op Wmo voorzieningen;
* geeft helderheid over de omstandigheden waaronder de gemeente compensatie biedt aan burgers met beperkingen;
* geeft aan welke individuele voorziening dan aangewezen is;
* stelt voorwaarden waaronder een persoonsgebonden budget (PGB) en financiële tegemoetkoming wordt verstrekt;

* geeft aan of er eigen bijdragen gelden.

De verordening ligt voor een ieder ter inzage van 25 januari t/m 5 maart 2010 bij het Wmo-Loket. De verordening is ook digitaal of op deze website bij het WMO-loket te downloaden. Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met:

Gemeente Dongeradeel
Bezoekadres: Koningstraat 13, Dokkum,
tel. (0519) 298 891
E-mail: wmoloket@dongeradeel.nl

Openingstijden

Maandag en woensdag: van 13.00 tot 16.30 uur
Woensdag t/m met vrijdag: van 9.00 tot 12.00 uur

Raadsverkiezingen