Openbaar Ministerie

Journalist beboet om valsheid in geschrift en betreden verboden gebied Schiphol

28 januari 2010 - Arrondissementsparket Haarlem

Het Openbaar Ministerie Haarlem, locatie Schiphol, heeft journalist Alberto Stegeman en een medewerker van zijn programma `Undercover in Nederland' transacties aangeboden omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Die begingen zij teneinde de uitzendingen van het televisieprogramma `Undercover in Nederland' van 28 december 2008 en 4 januari 2009 te maken. De luchthaven Schiphol en de KLM hebben aangifte gedaan.

In de eerste uitzending is te zien dat Stegeman zich toegang verschaft tot het Anthony Fokker Businesspark in Oude Meer en het bedrijventerrein op Schiphol-Oost. In deze uitzending suggereerde Stegeman te weten hoe hij een KLM-legitimatiepas na kan maken. In de tweede uitzending wordt de beveiliging van het regeringsvliegtuig aangekaart.

Het is niet voor het eerst dat de beveiliging van de luchthaven onderwerp van een uitzending van `Undercover in Nederland' is. Al eerder werd het terrein onrechtmatig betreden. Door het OM is toen besloten dat het maatschappelijk belang van de onderzoeksjournalistiek in dat specifieke geval prevaleerde boven het belang van vervolging.

In dit geval is Stegeman echter met het plegen van ernstiger strafbare feiten, afgewogen tegen het belang van de onderzoeksjournalistiek, niet binnen de door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestelde grenzen van de journalistieke beroepsuitoefening gebleven.

In dit geval gaat het om het aanzetten van een KLM-medewerker om zijn identiteitspas af te geven, teneinde die te kunnen vervalsen. Ook deze ex-medewerker heeft een transactie aangeboden gekregen. Zijn werkgever heeft hem ontslagen. Overigens is uit het onderzoek niet vast komen te staan dat de pas daadwerkelijk is gebruikt om op de luchthaven te komen. Daarnaast heeft Stegeman het terrein van de luchthaven onrechtmatig betreden. Hij had daarvoor geen toestemming.

· Stegeman wordt het medeplegen van valsheid in geschrift en het onrechtmatig betreden van het luchthaventerrein verweten. Hij heeft een transactie van 1500 euro aangeboden gekregen.

· De medewerker van Stegeman is eveneens schuldig aan het medeplegen van valsheid in geschrift. Hem is een transactie van 1000 euro aangeboden.

· De KLM-medewerker is schuldig aan medeplichtigheid aan valsheid in geschrift. Hem is eveneens een transactie aangeboden. Hij werd in april van dit jaar aangehouden en heeft drie dagen vastgezeten. Zijn werkgever heeft hem ontslagen.

Indien de transacties niet worden betaald zullen de betrokkenen worden gedagvaard.

In het besluit tot vervolging over te gaan is rekening gehouden met het feit dat KLM in een kwaad daglicht is gesteld door te melden dat de passen een dusdanige kwaliteit hebben dat ze makkelijk konden worden nagemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is.