Rijksvoorlichtingsdienst

Digitale instructie voor stembureauleden

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een digitale instructie voor stembureauleden gemaakt. Met deze stembureau-instructie kunnen gemeenten en stembureauleden zich voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Een goede voorbereiding van de stembureauleden is cruciaal. Het stembureau moet er immers op toe zien dat het stemmen goed verloopt. Ieder stembureaulid ontvangt de instructie op cd-rom.

De stembureau-instructie behandelt de taken van het stembureau tijdens de verkiezingsdag en de bijbehorende wet- en regelgeving. Dat gebeurt vooral op een interactieve wijze door vragen te stellen en praktijkcasussen te behandelen, bijvoorbeeld over de documenten waarmee kiezers zich kunnen identificeren en over het helpen van kiezers bij het uitbrengen van de stem.

Onderdeel van de instructie is een film over het tellen van de stemmen. Hierin wordt getoond hoe het stembureau het telproces kan organiseren, zodat de uitgebrachte stemmen efficiënt kunnen worden geteld.

De stembureau-instructie is deels gebaseerd op de werkmap die door het ministerie van BZK in samenwerking met de NVVB was ontwikkeld voor de afgelopen Europese Parlementsverkiezing in 2009. Met de digitale stembureau-instructie zet het ministerie van BZK een volgende stap om te faciliteren dat stembureauleden goed geïnstrueerd zijn. Het ministerie van BZK zal de stembureau-instructie evalueren.