Gemeente Alkmaar


Multicultureel festival voor en door Alkmaarders

Alkmaar, 27 januari 2010

---

Een âEUR~kleurrijkâEUR(TM) festival voor en door Alkmaarders. Het is één van de ideeën van het multicultureel overleg Alkmaar om de integratie van verschillende bevolkingsgroepen in Alkmaar te versterken. Het college van burgemeester en wethouders stemde vandaag in met het voorstel. De commissie Samenlevingszaken wordt gevraagd of er draagvlak voor dergelijke festivals is.

Kleurrijke festivals
Op een kleurrijk festival staan activiteiten centraal die nu vaak op buurtniveau plaatsvinden en die gericht zijn op leefbaarheid, een betere omgang met elkaar en ontmoeting. Met een feestelijke omlijsting van eten en muziek kan een stedelijk festival een groter publiek tonen waar bewoners in hun eigen omgeving al actief mee bezig zijn. Daarbij gaat het oom een festival voor en door Alkmaarders. Ook geeft het college er de voorkeur aan dat het festival aansluit op bestaande festiviteiten, zoals de zomeractiviteiten op het Canadaplein of het bevrijdingsfeest.

Wim van Veen: âEURoeMuziek draagt bij aan de ontmoeting tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond. Bij muziek gaat het om samen genieten. Integratie bereik je door elkaar te leren kennen en begrip te krijgen voor elkaars cultuur. Een kleurrijk festival is daarvoor een mooie manier. En het past bij Alkmaar: een stad waar iedereen ertoe doet.âEUR

Multicultureel overleg
Het multicultureel overleg Alkmaar is in 2008 gestart naar aanleiding van de komst van de film Fitna. Bedoeling was om met een aantal organisaties na te gaan hoe de komst van de film ervaren werd binnen de moslimgemeenschap.
Hoewel de commotie rondom Fitna uitbleef, is het overleg voortgezet met als doel in gesprek te blijven en ideeën uit te wisselen over hoe Alkmaarders van verschillende culturele achtergronden elkaar beter kunnen leren kennen.
Aan het overleg nemen vertegenwoordigers van zelforganisaties en van het Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar, besturen van moskees en buurtvaders deel. Het college van Alkmaar wordt in het overleg vertegenwoordigd door burgemeester Bruinooge en wethouder Van Veen.

De gemeente zal de nota binnenkort voorleggen aan de commissie Samenlevingszaken.
Laatste wijziging: 28 januari 2010