Ingezonden persbericht


Algemene Onderwijsbond Persbericht

Utrecht, 28-01-2010

300 miljoen euro voor onderhoud scholen wordt niet uitgegeven

Gemeenten laten onderhoud scholen versloffen

De gemeenten Littenseradiel en Werkendam geven in 2009 twee keer zoveel uit aan scholen dan ze krijgen van het rijk. Ze zijn daarmee een uitzondering. Gemeenten laten bij elkaar 20% van hun budget (300 miljoen euro) liggen. Dat leidt tot achterstallig onderhoud, of tot noodinvesteringen van scholen zelf. Zo wordt geld voor onderwijs in stenen geïnvesteerd. Dit blijkt uit het onderzoek 'Hoe gul is mijn gemeente' van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb). "Gemeenten moeten het geld voor onderwijshuisvesting ook daaraan uitgeven", zegt AOb-voorzitter Walter Dresscher "Een leerling heeft recht op een goede les in een prettig lokaal, niet één van beiden."

Gemeenten krijgen van het rijk een budget voor onderwijshuisvesting, als onderdeel van het Gemeentefonds. Uit onderzoek van het Onderwijsblad blijkt hoe groot de verschillen zijn tussen gemeenten die extra bijleggen en zij die de hand stevig op de knip houden. Landelijk gezien geven alle gemeenten samen honderden miljoenen euro's per jaar minder uit dan ze ontvangen voor onderwijshuisvesting.

Achterstallig onderhoud

Dat leidt er weer toe dat besturen geld aan het budget voor onderwijs onttrekken om uit te geven aan gebouwen. Dat mag niet, maar is ook niet wenselijk. Of ze laten het onderhoud op zijn beloop. In steeds meer gemeenten groeit de weerstand tegen achterstallig onderhoud van gebouwen. Teveel scholen hebben last van een slecht binnenklimaat, afgekeurde barakken en te kleine lokalen. Gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen en meer in onderwijshuisvesting investeren.

Grootschalige opknapronde

Ouders, onderwijzers en lokale politici kunnen vanaf vandaag precies zien hoe hun school scoort op de website: www.hoegulismijngemeente.nl. De AOb zorgt er hiermee voor dat scholen, lokale en landelijke overheden beter kunnen zien waar het geld blijft liggen. Dat is een grote stap richting een grootscheepse opknapronde van schoolgebouwen. "Scholen, gemeenten en het Rijk moeten stoppen elkaar de schuld te geven van achterstallig onderhoud. Het probleem ligt op tafel, wij willen dat het opgelost wordt."

Voor meer informatie zie: www.hoegulismijngemeente.nl.