Technische Universiteit Delft

Promotie: Waarnemen

door M&C

Promotie van dhr. W.L. Norden: "Sensing what matters"

16 februari 2010 | 10:00 uur
plaats: Aula TU Delft

De heer Ir. W.L. Norden | elektrotechnisch ingenieur, Ned. Antillen promotor | Prof.dr. C.M. Jonker EWI

Waardevol waarnemen

In recente jaren voert de Koninklijke Marine missies uit in kustgebieden waar veel civiel verkeer aanwezig is. Tevens is de tegenstander van typische moderne missies niet zo duidelijk omschreven als vroeger, bijvoorbeeld ten tijde van de Koude Oorlog, het geval was. In de directe omgeving van de schepen zijn er veel objecten waar te nemen waarbij het moeilijker is te bepalen welke van die objecten een bedreiging vormt. Er is daarom een behoefte een besluitvormingsondersteuning en automatisering aan boord van marineschepen. Dit proefschrift introduceert een nieuwe classificatie methode die geschikt is voor het militaire domein. Deze methode werkt door de binnenkomende informatie van sensoren te vergelijken met vooraf aanwezige kennis van de situatie die wordt ingebracht door de gebruiker. Om de nieuwe methoden te verifiëren zijn nieuwe evaluatiekriteria ontwikkeld aangezien de bestaande kriteria niet gepast zijn voor de karakteristieken van het applicatiedomein. Het in het proefschrift voorgestelde classificatiesysteem maakt gebruik van meerdere classifiers die gecombineerd worden door gebruik te maken van Dezert-Smarandache Theorie. De prestatiewinst van deze aanpak wordt gedemonstreerd in een simulatie aan de hand van de bestaande en de nieuwe evaluatiekriteria vergeleken met andere bestaande classificatiesystemen. Het systeem zoals ontwikkeld in dit proefschrift heeft ook voordelen op het gebied van interactie met de gebruiker. Tevens biedt het nieuwe classificatiesysteem mogelijkheden om de omschrijving van de informatiebehoefte ten behoeve van classificatie te automatiseren. Dit komt de automatisering van de sensoraansturing te goede. Ten slotte stelt dit proefschrift dat de integratie van bestaande sensorpredictie programma's essentieel is om de sensoraansturing te automatiseren.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt kijken in de TU Delft Repository op: repository.tudelft.nl. TU Delft Repository is de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.