Gemeente Soest

Dorpsmarkt Soesterberg op 16 februari 2010


01 februari 2010

Soesterberg is volop in ontwikkeling. Er gebeurt zo veel, dat het gemeentebestuur zich voor kan stellen dat Soesterbergers vragen hebben. Daarom gaat de gemeente vanaf nu vaker naar Soesterberg.

Om te beginnen op dinsdag 16 februari om 19.30 uur in Kontakt der Kontinenten. Alle inwoners van Soesterberg krijgen deze week een uitnodiging voor de `Dorpsmarkt'.

In gesprek

De avond biedt inwoners en ondernemers verschillende mogelijkheden om vragen te stellen en informatie te krijgen over wat er allemaal gebeurt in Soesterberg. Er zijn kramen waar medewerkers van de gemeente uw vragen kunnen beantwoorden.

Maar u kunt ook burgemeester Noordergraaf, wethouder Middelkoop en wethouder Krijger vragen stellen. Dat kan tijdens een centrale bijeenkomst, maar u kunt zich ook aanmelden voor een persoonlijk gesprek waarin u met de burgemeester of één van de wethouders kunt praten over wat u belangrijk vindt en over uw wensen en ideeën voor uw woon- en leefomgeving.

Een dorp volop in ontwikkeling

Er speelt van alles in Soesterberg. Er is een Masterplan gemaakt dat nu wordt uitgewerkt. De vliegbasis wordt straks een natuur- en cultuurgebied, met een nieuw museum van Defensie. Er komen nieuwe woningen op de vliegbasis en bij Apollo. En er komt een nieuw bedrijventerrein aan de Richelleweg.

Maar er zijn ook ontwikkelingen op het Dorpsplein en rondom een nieuw cultureel centrum. Er komt een nieuw manifestatieterrein, in de plaats van het evenemententerrein. Ook de sluiting van de politiepost en misschien een nieuw afvalbrengstation zijn aan de orde in Soesterberg.

"Bijna te veel om op te noemen," meent wethouder Teun Middelkoop. "Daarom willen we met het college ook vaker in gesprek met Soesterbergers. Als er zó veel aan de hand is, dan moet je contact hebben en houden. En dat kan beter dan we tot nu toe gedaan hebben."

In Soesterberg

Daarom gaat de gemeente ook spreekuren houden in Soesterberg. "We gaan gedurende een half jaar een proef doen, waarbij we twee keer in de maand in Soesterberg spreekuur houden om vragen te beantwoorden. Afhankelijk van het gebruik van het spreekuur, bepalen we hoe we daarmee verder gaan. Daarnaast kunnen mensen natuurlijk afspraken maken met ambtenaren en collegeleden en kunnen we langskomen. En we blijven uiteraard dorpsmarkten en informatiebijeenkomsten organiseren."

Wethouder Middelkoop zet sterker in op het gesprek met Soesterbergers. "Laat maar horen, die vragen en opmerkingen. Soms kunnen we als college misschien gelijk aan een oplossing werken. En in andere gevallen kan dat misschien ook niet. Maar we moeten daarover in ieder geval met elkaar in gesprek blijven, zodat iedereen weet waar hij aan toe is."