Erasmus Universiteit Rotterdam

Talent Day 2010

Datum
Van: 16 februari 2010 09:00
Tot: 16 februari 2010 17:00

---

Toelichting
Op dinsdag 16 februari 2010 organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam haar jaarlijkse Talent Day. Op deze feestelijke dag worden wetenschappers en de meest talentvolle studenten in het zonnetje gezet. Zij sleepten het afgelopen jaar verschillende beurzen of subsidies in de wacht. Aan prof.dr. Ab Osterhaus werd in 2009 de prestigieuze ERC Advanced Investigator Grant toegekend. Naast de negenentwintig wetenschappers zijn op de bijeenkomst de studenten aanwezig die in 2009 met succes het Erasmus Honours Programme volgden. Ook wordt de `PhD Student of Year Award' uitgereikt door het Rotterdamse promovendi-overleg EPAR.

Talentvolle onderzoekers en studenten krijgen volle aandacht op Talent Day

Op dinsdag 16 februari 2010 organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam haar jaarlijkse Talent Day. Op deze feestelijke dag worden wetenschappers en de meest talentvolle studenten in het zonnetje gezet. Zij sleepten het afgelopen jaar verschillende beurzen of subsidies in de wacht. Aan prof.dr. Ab Osterhaus werd in 2009 de prestigieuze ERC Advanced Investigator Grant toegekend. Naast de negenentwintig wetenschappers zijn op de bijeenkomst de studenten aanwezig die in 2009 met succes het Erasmus Honours Programme volgden. Ook wordt de `PhD Student of Year Award' uitgereikt door het Rotterdamse promovendi-overleg EPAR.

Tijdens de Talent Day geven Mozaïek-winnaar Rachida Bouamar, EUR Fellow Will Felps, ERC Grant laureaat Ab Osterhaus en Vidi-winnaar Hennig Tiemeier een korte een presentatie over hun onderzoek.

De onderzoekers ontvingen een subsidie van NWO (Veni, Vidi, Vici, Mozaïek), en van de Erasmus Universiteit Rotterdam/Erasmus MC (EUR Fellow, Erasmus MC Fellow) en ERC Grant.
De laureaten krijgen van het College van Bestuur en van de Vereniging Trustfonds EUR een cadeau. De studenten ontvangen uit handen van rector magnificus prof.dr.Henk Schmidt de "Letter of Recommendation" en een geschenk wordt uitgereikt door de secretaris van de Vereniging Trustfonds EUR. De winnaar van de EPAR-Award wordt gehuldigd om zijn vele inspanningen binnen de EUR, naast zijn reguliere werkzaamheden als promovendus.

De universiteit hecht eraan talent te behouden en te ontwikkelen. Mede dankzij deze talenten kan de universiteit de onderzoeksambities uit haar strategisch plan `Erasmus 2013, Thuis in de wereld' gaan waarmaken, zoals het behouden en uitbouwen van topposities op expertisegebieden, en multi-disciplinariteit van het onderzoek versterken.
De Talent Day wordt mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Trustfonds EUR.