Rijksuniversiteit Groningen

Enabling knowledge sharing: a multi-theory perspective on knowledge sharing in new product development consortia

Datum: 16 februari 2010

Promotie: mw. M. Smit-Bakker, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Enabling knowledge sharing: a multi-theory perspective on knowledge sharing in new product development consortia

Promotor(s): prof.dr. R.T.A.J. Leenders, prof.dr. J.M.L. Engelen, prof.dr. J. Kratzer

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Kennisdeling in innovatieve consortia

Hoe wordt de specialistische kennis van verschillende organisaties benut en bevorderd bij het creëren van nieuwe producten? Dat is een grote uitdaging voor consortia waar productontwikkeling plaatsvindt. Promovenda Marloes Smit-Bakker onderzocht welke variabelen deze vorm van kennisdeling beïnvloeden, aan de hand van een multi-theoretische sociale netwerkanalyse. Zij verkende hoe verschillende mogelijke `enablers' dat proces beïnvloeden, zowel binnen teams als tussen teams. Hiertoe voerde ze een empirische studie uit in twee omvangrijke consortia in het veld van ruimteonderzoek, zogenoemde `instrument consortia'. Er blijken verschillende mechanismen ten grondslag te liggen aan de vraag of en hoe kennis gedeeld wordt binnen en tussen teams. Dit impliceert dat bij het managen van kennisdeling deze verschillen in overweging meegenomen moeten worden.

Marloes Smit-Bakker (Groningen, 19797) studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de onderzoeksschool SOM van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Haar onderzoek werd voornamelijk bekostigd door drie instituten: NOVA, SRON en Astron. Momenteel is zij werkzaam bij Atos Consulting NV als Senior Business Consultant.

Laatst gewijzigd: 04 februari 2010 11:50