Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Rotterdam

Boekpresentatie onderzoek ´Het Goede Voorbeeld´

Thuis op Straat (TOS) presenteert op dinsdag 16 februari het door het Verwey-Jonker Instituut uitgevoerde onderzoek ´Het Goede Voorbeeld´. TOS, dat werkt aan veiligheid en onderlinge aanspreekbaarheid door het ontwikkelen van straatactiviteiten en netwerken voor kinderen en jongeren, zal via dit onderzoek laten zien dat de stichting er goed in slaagt haar doelstellingen met de jongerenbijbaantjes te bereiken.

Het onderzoek toont namelijk aan dat werken met jongerenbijbaantjes op zijn minst op drie niveaus voordelen oplevert. Zo levert het voordelen op voor TOS, doordat de instantie beter in staat is om de doelgroep te bereiken, vraaggericht te werken en de teams een afspiegeling van de wijk te laten zijn. Ook zijn er voordelen voor de buurt omdat de jongeren rolmodellen zijn en zich inzetten voor het leefbaarder, kindvriendelijker, veiliger en vooral ook socialer maken van de publieke ruimte. Tot slot levert het voordelen op voor de jongeren zelf, omdat ze door het werken bij TOS hun kansen op het afmaken van hun opleiding en het vinden van werk vergroten.

Boekpresentatie
Het onderzoek zal officieel gepresenteerd worden op 16 februari om 15.00 uur, in theater Walhallah, aan de Sumatraweg 9-11. U kunt het onderzoek ook downloaden op www.thuisopstraat.nl