Gemeente Almere

Basisschool Polygoon ontvangt Verkeersveiligheidslabel

16-02-2010 | Start: 08:30 | Eind: 09:00 | Locatie: Basisschool Polygoon, Hollywoodlaan 109, 1325 KA Almere

Op dinsdag 16 februari wordt voor de 20e keer het felbegeerde Verkeersveiligheidslabel uitgereikt. Ditmaal is de beurt aan basisschool Polygoon in de Filmwijk. Het Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen en toont aan dat de school in de afgelopen periode hard heeft gewerkt aan de verkeersveiligheid rondom de school. Hierbij zijn de leerkrachten, kinderen en de ouders zeer actief betrokken geweest.

Verkeersveilige basisschool
Het Verkeersveiligheidslabel is onderdeel van het gemeentebrede project `De verkeersveilige basisschool'. Dit project is in 2008 gestart en heeft als doel de (verkeers-)veiligheid rond de basisscholen te verbeteren. Inmiddels zijn 41 Almeerse basisscholen actief. De scholen (directie, leerkrachten, ouders en kinderen) werken in het project samen met Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, de Schoolbegeleidingsgroep IJsselgroep, Provincie Flevoland, Politie Flevoland (district Zuid) en de gemeente Almere.

Het behalen van het label is het einddoel. Het is de bekroning voor de inspanningen van ouders, directie en leerkrachten op het gebied van praktisch- en theoretisch verkeersonderwijs, het uitvoeren van speciale verkeerseducatieprojecten, de betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie en de zorg voor een veilige schoolomgeving en school-thuisroute.
Winter 2009