Gemeente Bronckhorst

Koopwoningen op 't Soerlant (Bronckhorst) nu met 8.000 euro korting

Gemeente ontvangt subsidie uit tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouwprojecten

Gemeenten konden van 1 oktober tot 1 november 2009 subsidieaanvragen indienen voor projecten op het gebied van herstructurerings- en uitbreidingsnieuwbouw die zijn vertraagd of stilgevallen door de economische crisis. De regeling stimuleert zowel de woningmarkt als de werkgelegenheid en maakt onderdeel uit van de crisismaatregelen van het Kabinet. De gemeente Bronckhorst heeft een aanvraag ingediend voor 10 woningen in het plan 't Soerlant IV in Zelhem en ontving een bedrag van E 8.000,- per woning, in totaal dus E 80.000,-.

Dankzij de 'Stimuleringsregeling woningbouwprojecten' worden woningbouwprojecten vlotgetrokken die stilgevallen of vertraagd zijn door de crisis. De regeling is verdeeld in drie rondes: juni 2009, oktober 2009 en in 2010. Voor de eerste ronde in juli 2009 was 100 miljoen euro beschikbaar.

Tweede ronde
Het aanvragen van subsidie door gemeenten in de tweede ronde was mogelijk tot 2 november 2009. Op 16 december vond de toekenning van de subsidie plaats. Minister Van der Laan (Wonen Wijken Integratie) heeft voor ruim 164 miljoen euro subsidie toegekend aan de bouw van ruim 23.000 koop- en duurdere huurwoningen. Door deze subsidie kan de bouw van deze ruim 23.000 woningen voor 1 juli 2010 alsnog starten. Ook onze aanvraag voor de 10 woningen in 't Soerlant kwam in aanmerking voor de subsidie. We ontvingen een bedrag van E 8.000,- per woning, in totaal dus E 80.000,-.

E 8.000 korting op koopprijs
De subsidie zal worden doorbetaald aan Goldewijk Projectontwikkeling B.V. Met dit bouwbedrijf is afgesproken dat zij de prijs van de afzonderlijke woningen met E 8.000,- zal verlagen. De 10 woningen waarop de subsidie betrekking heeft moeten nog gebouwd worden en staan momenteel te koop bij Luimes & Lebbink Makelaars in Zelhem. Het gaat om vrijstaande en half-vrijstaande woningen.

Verkoop vrije kavels op 't Soerlant
De gemeente geeft zelf ook nog een aantal vrije kavels uit in het plan 't Soerlant IV. De verkoop hiervan is onlangs van start gegaan. Belangstellenden voor deze kavels kunnen zich melden bij de gemeente.

Hengelo (Gld), 16 februari 2010Gemeente Bronckhorst