Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht: vragen VVD over strafheffing bij vermissing van rijbewijs of paspoort

Als een Utrechter een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvraagt omdat hij of zij het oude document kwijt is, dient hiervoor een extra bedrag van E 35,-- te worden betaald. Voor alle duidelijkheid, dit bedrag komt dus bovenop de kosten van het document zelf.
De VVD fractie constateert dat de reden van vermissing van het oude document er niet toe doet. Ook moet deze E 35,-- worden betaald als het oude document verloren is gegaan door een straatroof of diefstal middels braak.
Dat is toch te gek voor woorden. Iedereen dient met zijn vingers van andermans spullen af te blijven, maar de overheid heeft de primaire taak te waken voor de veiligheid van personen en hun zaken. Maar als de overheid hier vervolgens niet in slaagt, wordt, naast het leed dat mensen is toegebracht, ook nog eens een extra bedrag in rekening gebracht. Overigens, voor een document dat nota bene alleen bij diezelfde overheid kan worden aangeschaft en waar je verplicht bent over te beschikken.

Dit brengt de VVD fractie tot de volgende vragen:

1. Klopt het dat ook bij vermissing van een rijbewijs of reisdocument, als gevolg van straatroof of diefstal middels braak, de extra kosten in rekening worden gebracht?
2. Zo ja, bent u het met de VVD fractie eens dat dit niet zou moeten gebeuren?
3. Bent u van plan deze extra kosten niet langer in rekening te brengen als de vermissing te wijten is aan straatroof en diefstal middels braak en dit (natuurlijk) middels het overleggen van een proces-verbaal van aangifte is komen vast te staan?
4. Wanneer is Utrecht van deze strafheffing verlost?