Ingezonden persbericht

Den Haag, 16 februari 2010

Hun vinden het geen probleem

In diverse kranten was de afgelopen weken te lezen dat het gebruik van 'hun' als onderwerp van
een zin niet meer is uit te roeien. Veel volwassenen blijken moeilijk aan het idee te kunnen
wennen. Maar hoe denken de taalgebruikers van nu en de toekomst er over? Uit een poll van
jongerenexpert Codename Future blijkt dat bijna driekwart van de jongeren van mening is dat
"hun hebben" goed Nederlands is.

"Hun hebben pijn in hun buik". Een ernstige taalfout volgens de regels van de Nederlandse
Spraakkunst, maar toch hoor je steeds vaker dat het voornaamwoord `hun' als onderwerp wordt
gebruikt. Taalgebruik ontwikkelt zich in de loop der tijden en niemand spreekt meer op de manier
van pakweg 100 jaar geleden. Vandaar dat Nijmeegse taalwetenschappers voorstelden te overwegen
"hun hebben" op termijn goed te keuren. Een storm van protesten was het gevolg. In `De Wereld
Draait Door' vlogen hoogleraar Taalkunde Helen de Hoop en minister Plasterk elkaar bijkans in de
haren.

Codename Future vroeg jongeren hoe zij over dit probleem denken. De poll leverde een
opzienbarend resultaat op. Ruim een kwart van de 1412 jongeren die de poll invulden is het eens
met de minister van onderwijs: `hun' is fout, moet fout blijven en zij zullen dit zelf ook niet in de
mond nemen. Driekwart van de jongeren vindt `hun hebben' totaal geen probleem; 43 % van hen
heeft het zelfs al in hun taalgebruik opgenomen. De taalevolutie op dit gebied lijkt dus
onafwendbaar...

Over Codename Future
Codename Future ontwikkelt inspirerend en interactief digitaal lesmateriaal. Het nieuwe, uitdagende
en resultaatgerichte onderwijsconcept maakt jongeren maatschappelijk bewust en brengt ze
vaardigheden bij die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Door haar
jarenlange ervaring met jongeren, in de klas en daarbuiten, is Codename Future een echte
jongerenexpert. Via haar digitale platform bereikt zij elke dag 1.000 individuele jongeren. Codename
Future werkt in opdracht van ministeries, provincies en maatschappelijke organisaties.