Gemeente Den Haag


Haagse aanpak voortijdig schoolverlaten werkt

In het schooljaar 2008/2009 heeft Den Haag 23% minder voortijdige schoolverlaters dan in het schooljaar 2005/2006. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. Den Haag behoort hiermee tot de beter presterende grote steden en loopt voor op de doelstellingen van het Rijk. Het aantal herplaatsingen van voortijdig schoolverlaters is deze collegeperiode verdubbeld.

Wethouder Sander Dekker (Onderwijs, Jeugdzaken en Sport): 'Als jongeren dreigen uit te vallen, zitten we er bovenop. Thuiszitten is geen optie. Alle inzet is er op gericht jongeren terug in de schoolbanken te krijgen of aan het werk te krijgen. En soms is een combinatie van beiden het beste. Het is goed te zien dat de Haagse aanpak werkt al kunnen we niet rustig achterover leunen. Ieder kind waarvan de toekomst op het spel staat, telt.'

De Haagse Aanpak
De sterke daling van het aantal voortijdige schoolverlaters is te danken aan een combinatie van maatregelen. Allereerst is nu beter in beeld wie op school is en wie niet. Alle scholen werken met hetzelfde meldprotocol en vrijwel alle jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten worden bij het Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Haaglanden (RMC) gemeld, geregistreerd en voor een gesprek opgeroepen of thuis opgezocht.

De aanpak van voortijdig schoolverlaten beperkt zich niet tot diegenen die zonder startkwalificatie de school hebben verlaten. Ook jongeren waarvan vermoed wordt dat er kans op uitval bestaat, zijn beter in beeld en worden beter begeleid zodat schoolverlaten zonder startkwalificatie wordt voorkomen.

Op de derde plaats zijn onderwijsinstellingen zich veel meer bewust geworden van hun rol en verantwoordelijkheid bij het voorkomen van schooluitval. Zo is de verzuimregistratie en verzuimmelding in het voortgezet onderwijs en vooral in het MBO sterk verbeterd en is er gewerkt aan betere zorgstructuren. Alle leerlingen uit het VMBO die de overstap maken naar het MBO worden zorgvuldig gevolgd en zonodig begeleid om er zeker van te zijn dat ze goed op een vervolgopleiding aankomen. Vooral binnen het MBO komen steeds meer mogelijkheden voor leerlingen die niet de koninklijke weg volgen, maar via opvang- of schakelklassen en verschillende instroommomenten hun weg naar een startkwalificatie vinden.

Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten, worden begeleid door casemanagers voortijdig schoolverlaten. Door deze persoonlijke benadering is in de afgelopen 4 jaar is het aantal herplaatsingen bijna verdubbeld. De uitbreiding van het aantal casemanagers en een directere aanpak droegen daaraan bij.