Provincie Friesland
Guus van den Berg nieuwe algemeen directeur provincie Fryslân

Guus van den Berg (57) is benoemd tot algemeen directeur/secretaris van de provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten hebben dit vandaag besloten. Van den Berg begint in mei met zijn werkzaamheden. Van den Berg is momenteel gemeentesecretaris van de gemeente Zaanstad.

In zijn nieuwe rol als algemeen directeur krijgt Van den Berg de komende tijd te maken met het aansturen van een veranderende organisatie. De ingezette organisatieontwikkeling vereist veel uitwerking de komende tijd. Als gemeentesecretaris bij onder andere de gemeente Zaanstad heeft Van den Berg ruime ervaring met organisaties in ontwikkeling. Daar besteedde hij vooral aandacht aan visievorming over hoe de stad zich in de toekomst kan ontwikkelen en wat een ambtelijke organisatie daarvoor kan betekenen. In Zaanstad heeft dit geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe visie op de organisatie.

Vanaf het begin van zijn loopbaan (1980) is Van den Berg werkzaam geweest voor het openbaar bestuur, zowel in ambtelijk dienstverband als in een interim-rol. In 1979 heeft hij zijn doctoraal Rechtsgeleerdheid behaald aan de universiteit van Leiden. Vanaf 1985 is hij werkzaam geweest als directeur bij diverse gemeenten. Van den Berg heeft zich vooral beziggehouden met maatschappelijke beleidsvelden (welzijn, werk en inkomen) en fysieke en ruimtelijke aandachtsgebieden (ruimtelijke ordening en openbare ruimte). Voordat hij gemeentesecretaris werd bij Zaanstad (vanaf 2006), heeft hij dezelfde functie bekleed bij de gemeente Den Helder (vanaf 2003).

De relatie met de buitenwereld, zoals ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties, vindt Van den Berg zeer belangrijk. Hij heeft veel aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het openbaar bestuur en de rol van de diverse actoren daarin. Dit past bij de huidige situatie van de provincie. De provincie wil met maatschappelijke organisaties, overheden en inwoners een krachtig Fryslân neerzetten, waar intensief wordt samengewerkt.

Van den Berg woont in Oldemarkt. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen. In zijn vrije tijd houdt hij zich graag bezig met de paardensport. Met veel enthousiasme en een creatieve werkwijze hoopt hij samen met zijn nieuwe collega's nieuwe initiatieven te ontwikkelen, waardoor er een toekomstbestendige organisatie ontstaat die de Fryske mienskip optimaal bedient.

Van den Berg volgt dhr. Jan Wibier op. De afgelopen periode heeft interim directeur/secretaris Guido van den Boorn deze functie waargenomen.Provincie Friesland