Gemeente Rotterdam
Karakus: "Beoordeling architectuur geen wiskundige formule"

Keuze voor OMA voor Stadskantoor Rotterdam was terecht

De rechter in het kort geding over de architectenselectie Stadskantoor heeft vandaag uitspraak gedaan. Hij oordeelt dat de gemeente Rotterdam juist heeft gehandeld bij haar keuze voor Office for Metropolitan Architecture (OMA). De commissie oordeelde dat dit ontwerp het meest voldoet aan de gestelde criteria. Het ontwerp is volgens de commissie spraakmakend en innovatief. Daarnaast haalt het ontwerp het hoogste niveau op de internationale duurzaamheidsstandaard. De vier overige deelnemers aan de architectenselectie; Meyer & Van Schooten, SeARCH, Mecanoo en Claus en Kaan; eisten een herbeoordeling van de ontwerpen, maar de rechter wijst dit af. Ook de vordering dat OMA uitgesloten had moeten worden van beoordeling, omdat het ingediende ontwerp niet zou voldoen aan de minimumeisen op gebied van budget en duurzaamheid is door de rechter afgewezen.

Wethouder Hamit Karakus (Wonen en Ruimtelijk Ordening) is blij met de uitspraak van de rechter. "Het beoordelen van architectuur kan niet alleen maar op basis van een wiskundige formule. Het vraagt om visie en durf. Deze uitspraak is een bevestiging dat we hebben gekozen voor de juiste procedure. Hiermee kunnen we blijven bouwen aan de toekomst en kiezen voor vernieuwende architectuur. Dit is een belangrijke stap in het voortzetten van onze ambities voor de tweede wederopbouw van de binnenstad. Het stadskantoor moet hier het symbool van worden."

Voordracht door beoordelingscommissie

Het Stadskantoor moet het meest duurzame gebouw van Nederland worden met architectuur van internationale allure. adus wethouder Karakus. Het nieuwe Stadskantoor krijgt een belangrijke functie voor Rotterdammers. Er ontstaat een passage tussen de Coolsingel en de Meent en het gebouw huisvest straks de grootste Rotterdamse stadswinkel. Ook kantoren, winkels en appartementen worden gehuisvest in het stadskantoor. De gemeente vroeg een beoordelingscommissie met gerenommeerde deskundigen om een architect voor te dragen voor het nieuwe Stadskantoor. Het college van B&W heeft op basis hiervan in oktober 2009 bekend gemaakt aan OMA te willen gunnen.

Vervolg

Op basis van de uitspraak van de rechter zal het college van B&W de definitieve opdracht voor de herontwikkeling van het stadskantoor aan OMA verstrekken. Het architectenbureau wordt gevraagd het huidige concept voorstel verder uit werken. De gemeente zal bij de verdere planvorming blijven sturen op het vastgestelde investeringsbudget. Ondertussen zijn sloopwerkzaamheden begonnen om het Stadskantoor gereed te maken voor de ontwikkeling. De geplande oplevering van het Stadskantoor is in 2014.Gemeente Rotterdam