Project Gemeente Westland

geinformeerd over aansluiting op riool

Tuinders in De Poel geinformeerd over aansluiting op riool

Publicatiedatum: 16-02-2010 Op woensdag 10 februari jl. werden tuinders uit het glastuinbouwgebied De Poel geïnformeerd over de aansluitingsmogelijkheden op de riolering in dit gebied. Gemeente Westland heeft een rioleringssysteem aangelegd dat de afvalwaterhoeveelheden op afstand (de zgn. telemetriebesturing ) kan inzamelen en transporteren. Nu is het zaak voor de bedrijven om daarop aan te sluiten.
In het bedrijf van Bernard Zuidgeest werd door wethouder Arne Weverling en Hoogheemraad Pleun van der Ende gewezen op het belang van aansluiting. Belangrijk voor het milieu, de waterkwaliteit en het imago van de glastuinbouw. De aanwezigen konden vervolgens een 'kijkje in de keuken' nemen, waar Zuidgeest een toelichting gaf op de werking van de installatie.