Bond van Nederlandse Architecten

Dinsdag, 16 februari 2010

BNA bundelt activiteiten en resultaten 2009 in jaaroverzicht

Ieder jaar maakt de BNA in zijn Jaaroverzicht de balans op van de behaalde resultaten en uitgevoerde werkzaamheden over het voorgaande jaar. Het BNA Jaaroverzicht 2009 is nu beschikbaar.

Voor de architectenbranche was 2009 een turbulent jaar. De activiteiten van de BNA stonden voor een groot deel in het teken van de economische crisis. Deze heeft veel architectenbureaus hard geraakt. De BNA heeft daarom ingezet op een brede dienstverlening aan leden, zowel op het gebied van informatievoorziening als ondersteuning. Verder heeft de BNA gelobbyd voor het vlottrekken van de bouwproductie in Nederland. Een goede basis hiervoor vormden de drie enquêtes die de BNA onder zijn leden organiseerde, waarin werd gevraagd naar de gevolgen van de crisis voor architectenbureaus.

Ook waren Europees aanbesteden, onderwijs en ondernemerschap belangrijke onderwerpen.

Het BNA Jaaroverzicht geeft per onderwerp de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten daarvan weer. Ook bevat het een vooruitblik naar de doelen en activiteiten voor 2010. Download het BNA Jaaroverzicht 2009 via de website van de BNA.