Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ministerie van VROM

Op de rand van de toekomst

03-02-2010

Op 16 februari organiseert het ministerie van WWI een congres over risicojongeren van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst.

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers die beroepsmatig met deze jongeren binnen hun gemeente te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, hulpverleners uit jeugdzorg en maatschappelijk werk en politie. Het uitwisselen van ervaringen en het aanscherpen en verbeteren van beleid staan centraal.

Alle kanten

Jongeren staan op de rand van hun toekomst: het kan nog alle kanten met ze op. Voor jongeren van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst geldt helaas dat zij een grotere kans hebben om de verkeerde weg te kiezen. Ze maken vaker dan anderen hun school niet af, raken werkeloos, veroorzaken overlast of belanden in de criminaliteit. Gemeenten en Rijk werken samen om tot een effectieve aanpak van deze risicojongeren te komen.

Programma

09.00 - 10.00 uur inloop en ontvangst op de informatiemarkt

10.00 - 11.00 uur plenaire opening

11.15 - 12.30 uur workshops en worldcafé ronde 1

12.30 - 13.45 uur lunch en netwerken op de informatiemarkt

13.45 - 14.15 uur plenair intermezzo

14.30 - 15.45 uur workshops en worldcafé ronde 2

16.00 - 16.30 uur plenaire afsluiting met de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Eberhard van der Laan

16.30 - 17.30 uur afsluitende borrel op de informatiemarkt

Meer informatie over de onderdelen van het programma kunt u hier vinden.

Locatie
World Forum Congres Center (WFCC)
Churchillplein 10
2508 EA DEN HAAG

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst.

Meer informatie

* Over de bijeenkomst