Bos sterkste in pover NOS lijsttrekkersdebat

16/02/2010 07:45

Nederlands Debat Instituut Holding B.V.

De debatdeskundigen van het Nederlands Debat Instituut hebben PvdA-leider Wouter Bos aangewezen als de winnaar van het NOS Lijsttrekkersdebat dat vanavond op Nederland 2 werd uitgezonden. Op voorhand kon verwacht worden dat hij het, als minister van dit kabinet, zwaar te verduren zou krijgen. Meerdere keren werd dan ook de aanval op hem en de Partij van de Arbeid geopend maar op geen enkel moment wankelde Bos in zijn verdediging. Sterker nog, hij bleek keer op keer in staat om een aanval af te weren en snel om te zetten in een tegenvraag/antwoord zonder daarbij uit zijn rol als minister te vallen. Ook GroenLinks fractievoorzitter Femke Halsema en PVV leider Wilders vielen op door helder en duidelijk de meningsverschillen te benadrukken. Het debatinstituut ziet de kiezer als grote verliezer van dit debat dat een chaotisch karakter had met weinig structuur en helderheid.

Een mooi voorbeeld van een scherp en snel reageren door Wouter Bos was op het moment dat Wilders met een uitgewerkt voorbeeld kwam om te snijden in linkse hobby's en dit geld te investeren in veiligheid. Bos pareerde deze kritiek door er op te wijzen dat Wilders ergens geld vandaan haalt maar het vervolgens weer uitgeeft "dat zijn geen bezuinigingen".

In positieve zin viel ook Femke Halsema op. Zij doseerde haar bijdrage zorgvuldig maar wanneer zij het woord voerde was zij trefzeker. Bijvoorbeeld toen zij aanvoerde dat de crisis van rechts kwam en dat je dus niet met rechtse oplossingen moet komen en toen zij al haar collega's verweet tijdens het integratiedebat wel te brullen maar niet met oplossingen te komen.

Wilders was messcherp tijdens het debat over de integratie toen hij Arie Slob de vraag voorlegde of deze de Islam gelijkwaardig achtte aan het Christendom. Toen het antwoord uitbleef nam hij de gespreksleiding over door meerdere malen deze vraag te herhalen.

Het debatinstituut is van mening dat het televisiedebat toe is aan een grondige herziening. Op de eerste plaats moet het debat gevoerd worden over concrete stellingen waar een duidelijk meningsverschil over bestaat. Dat is namelijk de essentie van een debat. Daarnaast dienen de debatleiders veel strakker regie te voeren over het verloop van het debat. Politici dienen in te gaan op de voorgelegde stellingen in plaats van een eigen betoog af te steken dat vaak nauwelijks raakt aan de oorspronkelijke vraag. Het is de taak van de debatleiders om hier streng en fair op toe te zien. Tot slot zou de kiezer een centralere rol moeten krijgen tijdens verkiezingsdebatten door bijvoorbeeld vragen te kunnen stellen aan de deelnemende politici.

http://www.debatinstituut.nl