Koninklijke BAM Groep

Persbericht

Koninklijke BAM Groep nv

BAM: nettoresultaat 2009 circa ¤ 30 miljoen door verdere waardevermindering vastgoed

Bunnik, 16 februari 2010 - Het nettoresultaat van Koninklijke BAM Groep nv voor 2009 zal naar verwachting ¤ 30 miljoen bedragen. Dit is ¤ 70 miljoen lager, dan de eerder uitgesproken verwachting van ten minste ¤ 100 miljoen. BAM publiceert donderdag 4 maart 2010 de volledige cijfers over het verslagjaar 2009.

De raad van bestuur heeft in samenspraak met de nieuwe directie van het Nederlandse vastgoedbedrijf AM additionele waardeverminderingen en voorzieningen voor vastgoedprojecten in Nederland getroffen als gevolg van de aanhoudende slechte vastgoedmarkt. Het betreft in het bijzonder lagere opbrengstverwachtingen voor - vaak complexe - projecten in samenwerking met derden en hogere risicobeoordeling van een deel van de commercieel-vastgoedportefeuille.

Sinds 1 januari 2010 heeft BAM de vastgoedactiviteiten van AM en BAM Vastgoed samengevoegd tot één organisatie onder de naam AM. De integratie verloopt volgens plan. De organisatie presteert op operationeel niveau conform verwachting, waar het de voornaamste kernactiviteit nieuwbouwwoningen betreft.

Het beleid van het nieuwe AM is primair gericht op gebiedsontwikkeling met klein- en grootschalige duurzame projecten. Het ambitieniveau is aangepast aan de mogelijkheden van de huidige markt.

Gebaseerd op interne berekeningen voldoet de Groep per 31 december 2009 aan de financiële convenanten.